Často kladené dotazy Vaše centrum pomoci s přípravky ADAPTIL

Váš dotaz se týká:

Learn about ADAPTIL Junior

How does it work?

Mother dogs communicate with their puppies through natural messages released into the air: "comforting messages“ (Pheromones). These canine odorless messages are only perceived by dogs, neither by people nor by cats.  

These “comforting messages” provide a strong signal of security and comfort to puppies.  The “comforting messages” sent by ADAPTIL Junior helps puppies to feel as comforted and secure with their new family as they did with their mother.

How fast will I see results?

Within the first week after adoption, puppies stop crying at night faster with ADAPTIL Junior.

Within the first month, puppies become more confident and self assured. They learn better and faster thanks to ADAPTIL Junior.

We recommend using ADAPTIL Junior until the end of socialisation period (6 months old)

How long should I use it?

ADAPTIL Junior is recommended from adoption day, until the end of socialisation period (6 months old)

When to use?

 • Right after adoption

 • For puppies of 8 week or older

 • Until the end of socialisation period (6 months old)

When NOT to use?

 • If your puppy does not receive proper training, ADAPTIL Junior will not help.

 • If your puppy does not receive proper socialisation, ADAPTIL Junior will not help.

 • If your puppy is soiling house due to lack of toilet training, or due to medical reasons, ADAPTIL Junior will not help. It is important to consult a veterinarian to rule out potential medical issues in your dog.

 • ADAPTIL Junior  will not help and should never be used  in case of aggression towards humans or other dogs. In such situations, we strongly recommend to consult your veterinarian or a behaviourist.

Use ADAPTIL Junior

How to use?

 • Place the collar snugly on your puppy’s neck to ensure proper contact

  • Place a finger in the plastic loop situated on the inside of the collar close to the buckle

  • Using this loop pull the thin plastic to uncoil the collar

  • Fasten the collar

  • Place over our dogs head to tie loosely around the neck

  • Tighten the collar to fit snugly with your dog’s skin

  • You should be able to place no more than 2 fingers between collar and dog’s skin

  • Ensure the collar is fixed inside the buckle

  • Cut off the excess portion of the collar

 • When ADAPTIL Junior comes in contact with the skin, the puppy’s body temperature warms the collar and promotes the diffusion of “comforting messages” into the local environment

 • The collar should remain on the puppy at all times (except during shampoo)

How NOT to use?

 • Do not put another collar or a bandana between ADAPTIL Junior and your puppy’s skin, it would block the contact and therefore the release of “comforting messages”

 • Do not put the collar in contact with shampoo or chlorinated water (in swimming pool). If you puppy is swimming in the sea or lake just one time with the collar, it’s not a problem.

 • Do not fix a lead on the collar, it would not resist the tension and would fall off

What size do I need?

ADAPTIL Junior  is recommended for puppies up to 15 kg

How long will it last?

1 Collar lasts 30 days
It is recommended to replace the collar every 4 weeks, to ensure continuous support to your puppy during socialisation period, until 6 months old

How fast will it work?

 • Immediately upon being fitted to your puppy

 • Be sure to adjust the collar properly

 • Check regularly to ensure a proper fit during your puppy’s growth (if the collar is too loose, it will not be warmed enough by the body heat)

Intermittent use?

Don't remove the collar, except for shampoo.

Leave the collar on 24 hours a day. That’s how efficacy is proven in clinical trials with continuous use of the collar (24 hours a day) allowing the puppy to constantly perceive the “comforting messages”.

Short hair versus long hair?

 • The “comforting messages” diffusion has been tested on 70 dogs with various hair lengths: short, medium, long.

 • Hair length has no impact on diffusion.

Recycling?

The collar is not made of recyclable plastic material.

ADAPTIL difuzér

Jak to funguje?

Feny komunikují se svými štěňaty pomocí přírodních látek, uvolňovaných do vzduchu -  "uklidňujících signálů" odborně nazývaných psí uklidňující feromony (D. A. P.). Tyto specifické psí signály jsou zcela bez zápachu a vnímají je pouze psi, lidé ani kočky o nich neví.

Psí "uklidňující signály" navozují psům v libovolném věku silný pocit bezpečí a klidu. ADAPTIL přináší psům pomocí těchto signálů uklidnění a uvolnění v náročných situacích.

Jak rychle uvidím výsledky?

Mnoho majitelů psů si začne všímat výsledků během prvních 7 dní.

Každý pes je však jedinečný. Doba, za kterou uvidíte účinek, se může lišit podle toho, jak závažné je jeho nežádoucí chování a jak dlouho k němu docházelo. Difuzér ADAPTIL doporučujeme používat nejméně 1 měsíc. Pro maximální pozitivní účinky doporučujeme řídit se radami uvedenými na této webové stránce dle vaší konkrétní situace. 

Jak dlouho ho mám používat?

Pro většinu psů je přínosné využívat ADAPTIL difuzér neustále a vytvářet tak doma uklidňující prostředí. Minimální doporučená doba užívání je jeden měsíc.

Kdy ho mám používat?

 • Pokud chcete doma vytvořit příjemné prostředí pro psa
 • Pokud má váš pes problémy se zůstáváním o samotě (štěkání, kňučení, nečistotnost)
 • Pokud se váš pes bojí hlasitých zvuků, jako jsou ohňostroje a bouřky
 • Pokud bývá váš pes doma vystrašený nebo ho zneklidňují návštěvy

Kde ho mám používat?

 V místnosti, kde pes tráví nejvíce času 

Kdy se NEMÁ používat?

 • Pokud potíže vašeho psa nepramení ze stresu, ADAPTIL je nevyřeší
 • Pokud je problémové chování způsobeno nedostatečným výcvikem (hyperaktivita, nezvladatelné nadšení), ADAPTIL je neodstraní
 • Pokud je problémové chování způsobeno nedostatkem podnětů v prostředí, ADAPTIL je neodstranís
 • ADAPTIL neřeší agresi vůči lidem nebo jiným psům a k tomuto účelu by neměl být používán. V podobných situacích doporučujeme konzultaci s veterinářem nebo odborníkem na psí chování.

Jak používat ADAPTIL difuzér

Kam se zapojuje?

 • Do elektrické zásuvky tak, aby nad ní bylo minimálně 1,2 m volného prostoru (olejovité výpary přenášející “uklidňující signály“ ADAPTIL stoupají ve sloupci teplého vzduchu nad difuzér)
 • Do samostatné zásuvky jako jediný spotřebič

Kam se NEMÁ zapojovat?

 • Difuze bude blokována, pokud ADAPTIL difuzér zapojíte:
  • za dveřmi 
  • pod nábytkem 
  • do zásuvky, nad kterou je volný prostor menší než 1,2 m 
 • Do vícenásobné nebo rozbočovací zásuvky 
 • S adaptérem 
 • S prodlužovacím kabelem 

Kolik jich potřebuji?

Jeden difuzér pokryje oblast o velikosti až 70m². 
Ve velkém nebo vícepodlažním domě použijte difuzérů několik nebo zvolte ADAPTIL obojek 

Jak dlouho vydrží?

 • Jedna náplň vydrží až 30 dní.
 • Výměna náplně se doporučuje každé 4 týdny, i když v nádobce ještě zbývá malé množství tekutiny (nádobky se nikdy úplně nevyprázdní, protože několik posledních kapek tekutiny už nedosahuje k tyčince difuzéru a neumožňuje difuzi).
 • Životnost difuzéru je 6 měsíců. Pro optimální účinek se po šesti měsících doporučuje jeho výměna.

Jak rychle zafunguje?

Za 24 hodin bude difuzér plně funkční a feromonové signály se rozšíří ve vaší domácnosti. U předem očekávaných situací, jako jsou například ohňostroje, zapojte difuzér o 2-3 dny dříve.

Má se v noci odpojovat?

Difuzér v noci nevypínejte a neodpojujte, nechte jej zapojený 24 hodin denně.

Účinnost difuzéru byla klinicky prokázána při nepřetržitém (24 hodin denně) používání, kdy může pes neustále vnímat jeho “uklidňující signály“.

Jaká je kompatibilita?

 • ADAPTIL náplň nikdy nepoužívejte do difuzéru jiné značky.
 • ADAPTIL difuzér nikdy nepoužívejte s náplněmi jiné značky.
 • ADAPTIL difuzér se dodává se zástrčkou odpovídající místní elektrické síti v zemi prodeje. Použití s adaptérem nebo měničem napětí se nedoporučuje a může způsobit závažná bezpečnostní rizika. Před použitím zkontrolujte, zda má difuzér odpovídající zástrčku pro použití ve vaší zemi. 

Dá se recyklovat?

Náplně jsou vyrobeny z recyklovatelné plastické hmoty (PET).

Jaká je životnost?

Trvanlivost náplní je 36 měsíců (datum exspirace je uvedeno na obalu). Výměnu difuzéru doporučujeme po 6 měsících.

ADAPTIL obojek

Jak to funguje?

Feny komunikují se svými štěňaty pomocí přírodních látek, uvolňovaných do vzduchu -  "uklidňujících signálů" odborně nazývaných psí uklidňující feromony (D. A. P.). Tyto specifické psí signály jsou zcela bez zápachu a vnímají je pouze psi, lidé ani kočky o nich neví.

Psí "uklidňující signály" navozují psům v libovolném věku silný pocit bezpečí a klidu. ADAPTIL přináší psům pomocí těchto signálů uklidnění a uvolnění v náročných situacích.

Jak rychle uvidím výsledky?

Mnoho majitelů psů si začne všímat výsledků během prvních 7 dní.

Každý pes je však jedinečný. Doba, za kterou uvidíte účinek, se může lišit podle toho, jak závažné je jeho nežádoucí chování a jak dlouho k němu docházelo. ADAPTIL obojek doporučujeme používat nejméně 1 měsíc.  

Pro maximální pozitivní účinky doporučujeme řídit se radami uvedenými na této webové stránce dle vaší konkrétní situace.

Jak dlouho ho mám používat?

Pro většinu psů je přínosné využívat ADAPTIL obojek neustále a vytvářet uklidňující prostředí doma i venku. Minimální doporučená doba užívání je jeden měsíc.

Kdy ho mám používat?

 • Pokud chcete svému psovi dopřát uklidňující a příjemný pocit doma i venku
 • Pokud se váš pes bojí hlasitých zvuků, jako jsou ohňostroje a bouřky
 • Pokud má váš pes problém zůstávat sám v kotci (štěkání, kňučení, neklidné popocházení)
 • Pokud se váš pes chová vystrašeně na procházkách
 • Pokud má váš pes problémy při výcviku

Kde ho mám používat?

Pes by měl mít obojek na krku neustále (kromě mytí šamponem)

Kdy se NEMÁ používat?

 • Pokud potíže vašeho psa nepramení ze stresu, ADAPTIL je nevyřeší
 • Pokud je problémové chování způsobeno nedostatečným výcvikem (hyperaktivita, nezvladatelné nadšení), ADAPTIL je neodstraní
 • Pokud je problémové chování způsobeno nedostatkem podnětů v prostředí, ADAPTIL je neodstraní
 • Pokud se pes vyprazdňuje doma kvůli nedostatečnému nácviku čistotnosti nebo ze zdravotních důvodů, ADAPTIL tento problém nevyřeší. Pro vyloučení potenciálních zdravotních problémů se poraďte se svým veterinářem.
 • ADAPTIL neřeší agresi vůči lidem nebo jiným psům a k tomuto účelu by neměl být používán. V podobných situacích doporučujeme konzultaci s veterinářem nebo odborníkem na psí chování.

Dá se používat přerušovaně?

Obojek sundávejte pouze při mytí šamponem, jinak jej nechte psovi nasazený 24 hodin denně. 

Účinnost obojku byla klinicky prokázána při nepřetržitém nošení (24 hodin denně), kdy může pes neustále vnímat jeho “uklidňující signály“.

Jak používat ADAPTIL obojek

Jak se používá?

  • Připněte psovi obojek tak, aby přiléhal ke krku a byl v kontaktu s pokožkou

Vložte prst do plastové smyčky na vnitřní straně obojku u spony

Pomocí této smyčky vytáhněte tenký proužek plastu a rozviňte obojek

Zapněte obojek

Volně obojek přetáhněte psovi přes hlavu

Utáhněte obojek, aby přiléhal na kůži

Mezi obojkem a krkem by mělo být místo na dva prsty (ne více)

Zkontrolujte, že je obojek upevněný ve sponě

Odstřihněte nepotřebnou délku obojku

 • Když se ADAPTIL obojek dostane do kontaktu s pokožkou, tělesné teplo psa obojek zahřeje a spustí uvolňování “uklidňujících signálů“ do okolí
 • Obojek nechte psovi nasazený nepřetržitě 24 hodin denně, s výjimkou mytí šamponem

Jak se NEMÁ používat?

 • Neumisťujte mezi ADAPTIL obojek a pokožku psa jiný obojek nebo šátek – bez kontaktu s pokožkou se “uklidňující signály“ nemohou uvolňovat
 • Chraňte obojek před šampony a chlorovanou vodou (v bazénu). Jednorázové namočení v moři nebo rybníku obojku neuškodí.
 • Na obojek nepřipínejte vodítko, nevydrží tah a odepne se

Jakou velikost potřebuji?

ADAPTIL obojek ve velikosti S je určen pro psy o hmotnosti max. 15 kg

ADAPTIL obojek ve velikosti M/L je určen pro psy o hmotnosti max. 50 kg

Jak dlouho účinkuje?

Obojek vydrží až 30 dní.
Pro zajištění trvalé podpory a uklidnění vašeho psa se doporučuje výměna obojku každé 4 týdny.

Za jak dlouho začne účinkovat?

 • Okamžitě po nasazení a dotažení
 • Zkontrolujte správné dotažení obojku
 • Pravidelně kontrolujte velikost obojku – pokud je obojek příliš volný, nemůže se dostatečně zahřát tělesným teplem

Je důležitá délka srsti?

 • Uvolňování “uklidňujících signálů“ bylo testováno na 70 psech s různou délkou srsti – krátkou, střední i dlouhou.
 • Délka srsti nemá na difuzi vliv. 

Dá se recyklovat?

Materiál obojku není recyklovatelný.

ADAPTIL sprej

Jak to funguje?

Feny komunikují se svými štěňaty pomocí přírodních látek, uvolňovaných do vzduchu -  "uklidňujících signálů" odborně nazývaných psí uklidňující feromony (D. A. P.). Tyto specifické psí signály jsou zcela bez zápachu a vnímají je pouze psi, lidé ani kočky o nich neví.

Psí "uklidňující signály" navozují psům v libovolném věku silný pocit bezpečí a klidu. ADAPTIL sprej přináší psům pomocí těchto signálů uklidnění a uvolnění v náročných situacích.

Jak rychle uvidím výsledky?

Téměř okamžitě 

Jak dlouho ho mám používat?

Na dlouhých cestách; v případě potřeby obnovte aplikaci každých 4-5 hodin

Kdy ho mám používat?

 • Pokud se chystáte cestovat se svým psem, nastříkejte přípravek ADAPTIL sprej dovnitř auta, do psí přepravky nebo na podestýlku
 • Pokud se chystáte se svým psem navštívit veterináře, nastříkejte přípravek ADAPTIL sprej dovnitř auta, do psí přepravky nebo na podestýlku
 • Pokud váš pes projevuje při cestování známky nepohodlí – těžké dýchání, třes, neklid, slinění, zvracení.

Kde ho mám používat?

Přípravek nastříkejte přímo dovnitř do auta, do přepravky nebo na podestýlku či pokrývku, na které bude pes v autě ležet

Kde se NEMÁ používat?

 • Přípravek nikdy nestříkejte přímo na psa
 • Přípravek nikdy nestříkejte do přepravky, pokud je pes uvnitř
 • Po nastříkání přípravku do interiéru auta počkejte 15 minut, než vpustíte psa dovnitř

Kdy se NEMÁ používat?

 • ADAPTIL sprej není určen pro léčbu nevolnosti při cestování. Proti nevolnosti doporučujeme nepodávat psovi 6 hodin před cestou žádnou potravu (příjem vody však neomezujte).
 • Pokud potíže vašeho psa nepramení ze stresu při cestování, ADAPTIL je neodstraní.
 • Pokud je problémové chování způsobeno nedostatečným výcvikem (hyperaktivita, nezvladatelné nadšení), ADAPTIL je neodstraní
 • Pokud je problémové chování způsobeno nedostatkem podnětů v prostředí, ADAPTIL je neodstraní
 • Pokud pes znečišťuje auto kvůli nedostatečnému nácviku čistotnosti nebo ze zdravotních důvodů, ADAPTIL tento problém nevyřeší. Pro vyloučení potenciálních zdravotních problémů se poraďte se svým veterinářem.
 • ADAPTIL neřeší agresi vůči lidem nebo jiným psům a k tomuto účelu by neměl být používán. V podobných situacích doporučujeme konzultaci s veterinářem nebo odborníkem na psí chování.

Jak používat ADAPTIL sprej

Kde se má používat?

Přípravek nastříkejte přímo do interiéru auta, do přepravky nebo na podestýlku či pokrývku, na které bude pes v autě ležet

Kde se NEMÁ používat?

 • Přípravek nikdy nestříkejte přímo na psa
 • Přípravek nikdy nestříkejte do přepravky, pokud je pes uvnitř
 • Po nastříkání přípravku do interiéru auta počkejte 15 minut, než vpustíte psa dovnitř

Kolik ho potřebuji?

 • Na jednu aplikaci použijte 8 -10 stříknutí
 • Lahvička o objemu 20 ml vystačí asi na 16 aplikací (8 stříknutí/aplikace)
 • Lahvička o objemu 60 ml vystačí asi na 50 aplikací (8 stříknutí/aplikace)

Jak dlouho účinkuje?

 • Účinek přetrvá po 4-5 hodin.
 • Každý pes může na přípravek reagovat mírně odlišně

Dá se recyklovat?

Rozprašovače ADAPTIL jsou vyrobeny z recyklovatelného materiálu.

Jaká je trvanlivost?

Po otevření lahvičky lze přípravek užívat až do data exspirace, vyznačeného na obale.

Bezpečnost produktů ADAPTIL

Pro psy

Produkty ADAPTIL jsou pro psy zcela bezpečné.

Produkty ADAPTIL využily od roku 2000 miliony psů po celém světě.

Během klinických zkoušek a rozsáhlých spotřebitelských průzkumů nebyly zaznamenány žádné problémy.

Pro štěňata

ADAPTIL je zcela bezpečný pro štěňata.

Štěňata dokážou vnímat „uklidňující signály “ v přípravcích ADAPTIL a reagovat na ně. 

Pro člověka

Produkty ADAPTIL jsou pro člověka zcela bezpečné.

“Signály “ v přípravcích ADAPTIL jsou specifické pro psy a lidi je nevnímají.  Naše difuzéry odpovídají standardům mezinárodní elektrotechnické komise (IEC), evropským normám (EN) a standardům Underwriters Laboratories (UL). Použité plastické hmoty jsou samozhášecí (třida V2).

Při nepřetržitém používání doporučujeme difuzér po 6 měsících vyměnit.

Pro kočky

Produkty ADAPTIL jsou pro kočky zcela bezpečné.

“Signály “ v přípravcích ADAPTIL jsou specifické pro psy a kočky je nevnímají.

Pro ptáky v klecích

Některé druhy okrasného ptactva chovaného v klecích mají citlivou dýchací soustavu (obzvláště papouškovití – papoušci, andulky atd.). Pokud používáte ADAPTIL difuzér, doporučujeme jej zapojit v jiné místnosti, než se nachází klec s ptákem nebo ho zapojte na opačném konci místnosti. 

Pro akvarijní ryby

Produkty ADAPTIL jsou pro ryby zcela bezpečné.

Stejně jako u jakéhokoli jiného difuzéru však při použití ADAPTIL difuzéru doporučujeme zapojit jej v jiné místnosti, než se nachází akvárium. Pokud pes tráví nejvíce času v místnosti s akváriem, doporučujeme zapojit difuzér co nejdále od akvária. Toto opatření zabrání usazování rozptýlených olejovitých aktivních složek přípravku na hladině vody. Složky přípravku nejsou klasifikovány jako toxické pro životní prostředí.

Řešení potíží s difuzérem

Jak zjistím, že difuzér funguje správně?

Při zapojení do zásuvky se správně fungující difuzér mírně zahřeje. 

Difuzér je na dotek teplý

Difuzér obsahuje topné tělísko, které zahřívá jeho obsah. Vyšší teplota na dotek znamená normální fungování. 

Hladina tekutiny se nesnižuje

Snižování hladiny se pouhým okem nedá postřehnout.

Odpařování obsahu difuzéru je velice pomalý proces. Za normálních podmínek během prvního týdne užívání neuvidíte v obsahu nádobky žádnou změnu. Rychlost odpařování se může mírně lišit podle rychlosti výměny vzduchu v jejím okolí.

Pro kontrolu správného fungování difuzéru si ověřte, že:
- tyčinka difuzéru není zlomená
- difuzér je neustále zapnutý (některé elektrické zásuvky se ovládají nástěnným spínačem)
- zásuvka je funkční (vyzkoušejte zapojení do jiné zásuvky)

Viditelná stopa na stěně nebo nábytku

Olejovité výpary (přenášející “signály“ ADAPTIL) vystupují nad difuzér ve sloupci teplého vzduchu. Pokud je tento stoupající vzduch blokován (např. poličkou, stolem nebo jiným nábytkem), olej se může znovu zkondenzovat a zanechat viditelnou stopu.
NEZAPOJUJTE difuzér pod nábytkem nebo jiným předmětem vystupujícím ze zdi (minimální výška nad difuzérem je 1,2 m).

Difuzér a klimatizace

Difuzér nezapojujte poblíž klimatizačních jednotek, větracích systémů a otvorů, odtahů vzduchu nebo sacích ventilátorů.

Difuzér a otevřená okna

Používání difuzéru v místnostech s otevřenými okny a dveřmi může urychlit odpařování. Výrobek nemusí vydržet po celých 30 dní. V tomto případě doporučujeme zvážit přemístění difuzéru (v rámci oblasti, kde se pes zdržuje nejčastěji).

Kde můžu koupit ADAPTIL?

NAJÍT KDE