Příběh úspěchu Sblížil ADAPTIL vás a vašeho psa? Podělte se o váš příběh!

Shromažďované osobní údaje jsou určeny pro společnosti Ceva Animal Health a Ceva Group, aby spravovaly vaši žádost. Tyto informace mohou být předány poskytovatelům služeb za účelem organizace tohoto řízení. V souladu s nařízeními o osobních údajích máte práva na přístup, opravu a omezení zpracování vašich dat. V některých omezených případech můžete také v rozporu se zacházením s vašimi osobními údaji, odvolat svůj souhlas a požádat o smazání a přenositelnost vašich dat. V případě žádostí týkajících se vašich osobních údajů prosím přejděte k tomuto odkazu% link1%