Dokumenterad effekt i hela världen

ADAPTIL is worldwide dog endorsed

Hundägare i hela världen har märkt stor skillnad med ADAPTIL. Deras hundar blev tryggare och hade lättare för att klara svåra situationer.

ADAPTIL hjälper hundar i femtio länder från alla världens kontinenter.

ADAPTILS feromonbudskap hjälper hunden att bättre hantera utmanande situationer

Vill du veta mer?