ADAPTIL recommended by vets

Rekommenderas av veterinärer och uppfödare

ADAPTIL vet stamp recommended by veterinary surgeons

Effekten av ADAPTIL har bevisats vetenskapligt i ett flertal kliniska studier som har publicerats i vetenskapliga artiklar eller presenterats vid internationella konferenser.

Hundägare världen över kan intyga att ADAPTIL gör stor skillnad: deras hundar blev tryggare och lugnare i situationer med höga ljud, när de var ensamma hemma, vid träning eller när de var ute och reste.

ADAPTIL används och rekommenderas av veterinärer..

ADAPTILS feromonbudskap hjälper hunden att bättre hantera utmanande situationer

Vill du veta mer?