Правна информация

Правила и Условия

Добре дошли на сайта adaptil.com/bg. Този уебсайт е собственост и се управлява от СЕВА Анимал Хелт България ЕООД, София 1113, ул. Елемаг №26, вх. Б, ап.1, България.

Посетителите на този сайт са обвързани със следните условия. Моля, прочетете ги внимателно, преди да продължите. За целите на настоящите Общи условия "този сайт" означава уебсайта adaptil.com/bg, който може да е свързан с други уебсайтове на CEVA.

Другите уеб сайтове на CEVA могат да съдържат условия, различни от тези условия. По време на навигирането си в уебсайта, моля проверете реда и условията на всеки уебсайт, който посещавате и не приемайте, че тези условия важат за всички уебсайтове на CEVA.

Отричане

 • CEVA означава впоследствие или СЕВА Анимал Хелт България или нейното дружество майка CEVA SANTE ANIMALE или други CEVA компании. В този уебсайт понякога можем да използваме "CEVA", "ние" или "нас", когато се отнасяме общо за CEVA или когато не е полезна цел за идентифициране на конкретна CEVA компания.
 • Този уебсайт може да включва връзки към външни уеб сайтове. Когато следвате такива връзки, външният уеб сайт може да се покаже като цял екран (в този случай ще трябва да използвате бутона за връщане в браузъра си за да се върнете на този уебсайт) или в някои случаи може да се появи в рамките на този уебсайт, в който случай ще можете да се върнете на този уебсайт, като използвате бутоните за навигация в рамката). Когато в рамките на този уебсайт се появи външен уебсайт, това е само за улеснение при навигацията към този уебсайт и не показва никаква отговорност от наша страна за съответния външен уебсайт, дори ако той е уебсайт, който е собственост и се управлява от друг CEVA компания. Тези връзки са предоставени, за да ви помогнат да намерите подходящи уебсайтове, услуги и/или продукти, които може да ви интересуват бързо и лесно. Ваше задължение е да решите дали услугите и/или продуктите, достъпни чрез някой от тези уеб сайтове са подходящи за вашите цели. CEVA не носи отговорност за собствениците или операторите на тези уеб сайтове или за каквито и да било стоки или услуги, които те предоставят или за съдържанието на техните уеб сайтове и не дава или не влиза в никакви условия, гаранции или други условия или декларации във връзка с някое от тези или (включително всяка отговорност, произтичаща от всяка претенция, че съдържанието на който и да е външен уеб сайт, на който този сайт съдържа връзка, нарушава правата на интелектуална собственост на трета страна).
 • Цялата информация или съвети, предоставени като част от този уебсайт има за цел да бъде с общ характер и не трябва да разчитате на него във връзка с вземането на каквито и да било решения. CEVA се стреми да гарантира, че цялата информация, предоставена като част от този уебсайт е вярна към момента на включването му в уеб сайта, но не гарантира точността на такава информация. CEVA не носи отговорност за каквито и да е действия, които може да предприемете в резултат на разчитането на такава информация или съвети или за всяка загуба или щета, понесени от Вас в резултат на това, че предприемете това действие.
 • CEVA си запазва правото да следи всяка предавана или получена информация чрез предоставения форум. CEVA по свое усмотрение и без предизвестие може по всяко време да прегледа, премахне или по друг начин да блокира публикувания материал.
 • Ако някоя част от този сайт ви даде възможност да се присъедините или да прочетете от форум, моля имайте предвид, че всички съобщения, публикувани във форума, представляват вижданията на лицето, което е публикувало подобна комуникация и не трябва да се разглеждат като мнения на CEVA. CEVA не носи отговорност за нищо, публикувано на форума от който и да е потребител на форума и не трябва да използвате форума, за да публикувате, качвате или предавате по друг начин информация или изображения, които са клеветнически, нарушават личните данни или са незаконни.

Правила и условия

 • Този уебсайт съдържа материали, включително текст, фотографии и други изображения и звуци, които са защитени от авторско право и/или други права върху интелектуална собственост. Всички авторски права и други права върху интелектуална собственост в този материал са собственост на CEVA или са били лицензирани от него от собственика на тези права, за да могат да използват този материал като част от този уебсайт.
 • Този уеб сайт съдържа и търговски марки, включително търговската марка "FELIWAY". Всички търговски марки, включени в този уебсайт, принадлежат на CEVA или са получили лиценз от собственика(ците) на тези марки за използване на този сайт.

Вие можете да:
 • имате достъп до която и да е част от уебсайта, освен ако не се изисква парола;
 • отпечатвате едно копие на някоя или всички страници за лична лична референция.

Вие не можете да:
 • копирате (включително разпространявате копия), излъчвате, променяте или поправяте по какъвто и да е начин или по друг начин, да използвате материали, съдържащи се в уебсайта, освен ако не е посочено в "Можете да". Тези ограничения важат във връзка с целия или част от материалите на уебсайта;
 • да премахвате авторски права, търговски марки или други съобщения за интелектуална собственост, съдържащи се в оригиналния материал, от материали, копирани или отпечатани от уебсайта;
 • да създавете линкове към този сайт;

без нашето изрично писмено съгласие.

Ако искате да предоставите хипертекст или друга връзка към този сайт, моля свържете се с редактора на уебсайта (contactus@ceva.com) с подробности за:

 • URL адреса на уеб страницата(ите), от която предлагате да се свържете с този уебсайт
 • URL адресите на уеб страницата (ите) на този уебсайт, към които предлагате да се свържете

и ние ще разгледаме вашето искане. Това ще бъде наше решение дали сме съгласни с вашето искане и не трябва да го правим.

Промени в Общите условия
 • CEVA може периодично да променя изложените по-горе правила и условия. С разглеждането на този уеб сайт приемате, че сте обвързани от настоящите Общи условия и отказ от отговорност и трябва да ги проверявате всеки път, когато посещавате отново сайта.

Промени в и функциониране на уебсайта
 • CEVA може по всяко време да промени формата и съдържанието на този уебсайт.
 • CEVA може да прекрати действието на този сайт за поддръжка, за да актуализира съдържанието или по някаква друга причина.
 • CEVA си запазва правото да прекрати достъпа до този уеб сайт по всяко време и без предизвестие.

Защита на данни
 • Личните данни, предоставени на CEVA чрез този сайт ще бъдат използвани само в съответствие с нашата политика за поверителност. Моля, прочетете внимателно това преди да продължите. Предоставяйки вашите лични данни на нас, вие давате съгласието си да го използвате в съответствие с нашите правила за поверителност.

Процедура за оплаквания
 • Ако имате въпрос или жалба относно този уебсайт, моля, свържете се с редактора на уебсайта Feliway.com на: contactus@ceva.com
Юрисдикция
 • Тези условия се уреждат и тълкуват в съответствие с българското право и в случай на възникване на спор във връзка с настоящите Общи условия или на всеки спор, възникнал във връзка с уебсайта, независимо дали е по договор или правонарушение или по друг начин, английските съдилища няма да имат изключителна юрисдикция по такъв спор.

Правила за поверителност

Ние уважаваме поверителността на всеки, който посещава този сайт. Моля прочетете нашата Декларация за поверителност внимателно, за да разберете как събираме и използваме личната информация, която ни предоставяте.

С изпращането на вашите лични данни на нас ще бъдете третирани като дали вашето разрешение за оповестяване, посочено в тези правила.

Какво представлява тази политика за поверителност?

Тази декларация за поверителност обхваща използването на вашата лична информация, която се събира чрез или във връзка с този сайт. За целите на тази политика "този сайт" означава уебсайтът feliway.com, който е свързан с други уебсайтове на CEVA.

Други уеб сайтове на CEVA може да съдържат правила за поверителност, които са различни от тази политика за поверителност. Тази политика за поверителност се отнася до уеб сайта feliway.com. По време на пътуването си около интернет страниците на CEVA, моля, проверете декларацията за поверителност на всеки уебсайт, който посещавате, и не предполагайте, че тази политика за поверителност важи за всички уебсайтове на CEVA.

Кой отговаря за събраните лични данни на този сайт?

CEVA контролира личните данни, събрани на този сайт.

Специално известие - ако сте на възраст под 13 години:

Ако сте на възраст под 13 години, моля, не ни изпратете личните си данни (например вашето име, адрес и имейл адрес). Ако сте навършили 13 години и искате да зададете въпрос или да използвате този сайт във всеки случай, който изисква да изпратите личната си информация, моля, свържете се с родителя или настойника си, за да го направите от ваше име.

Събиране и използване на информация

Ние може да събираме и използваме лична информация (включително име, адрес, телефонен номер и имейл), за да:

 • отговаряме на запитвания или заявки, изпратени от Вас,
 • обработваме поръчки или заявления, подадени от Вас,
 • администрираме или изпълняваме по друг начин нашите задължения във връзка с всяко споразумение, което имате с нас,
 • да предразполагаме и разрешаваме проблеми с всякакви стоки или услуги, които сме ви предоставили,
 • създаване на продукти или услуги, които могат да отговарят на вашите нужди.

Като част от услугите, които Ви предлагаме чрез нашия сайт, информацията, която ни предоставяте, може да бъде прехвърлена в страни извън Европейското икономическо пространство ("ЕИП"). Като пример това може да се случи, ако някой от нашите сървъри се намира от време на време в държава извън ЕИП или един от нашите доставчици на услуги се намира в страна извън ЕИП. Тези държави може да нямат подобни закони за защита на данните в ЕИП. Ако прехвърлим информацията Ви извън ЕИП по този начин, ще предприемем мерки, за да гарантираме, че вашите права за поверителност ще продължат да бъдат защитени. Освен това, ако използвате нашите услуги, докато сте извън ЕИП, вашата информация може да бъде прехвърлена извън ЕИП, за да ви предостави тези услуги.

Освен ако не е посочено в настоящата декларация за поверителност, няма да разкриваме никаква лична информация без ваше разрешение, освен ако не сме законни или не сме длъжни да направим това (например, ако това се изисква от правен процес или за предотвратяване на измами или друго престъпление) или ако смятаме, че подобно действие е необходимо за защита и / или защита на нашите права, собственост или лична безопасност, както и на нашите потребители / клиенти и т.н.

Предоставяне на допълнителна информация и споделяне на информацията ви

От време на време бихме искали да използваме вашата лична информация за цели, различни от посочените в горния раздел. Смятаме, че тези допълнителни употреби ще ви бъдат от полза. Разбираме обаче, че може да не искате да използваме вашата информация по този начин. Ние няма да използваме вашата информация за целите, посочени по-долу, освен ако не сте положили положително съгласието ни да използвате информацията по този начин, когато подадете информацията или по-късно и в последствие не сте се отказвали. Освен това, ако по всяко време желаете да преустановим използването на информацията ви за някоя или всички от изброените по-долу цели, моля, уведомете ни. Ние ще прекратим използването на вашата информация за такива цели, веднага щом това е разумно възможно. В такъв случай обаче ще продължим да използваме вашите лични данни за целите, посочени в горния раздел, докато това е разумно.

От време на време можем да използваме информацията, която ни предоставяте, за да направим следното:

 • проучване на пазара и проследяване на данните за продажбите
 • да ви информираме за нашите продукти и услуги, което може да включва и телефонни обаждания
 • предоставяме информация на филиалите и дружествата на CEVA, които могат да се намират извън ЕИП, за да им дадете възможност да ви изпращат информация, която може да ви интересува.

Използване на вашата информация от филиали

Този сайт и услугите, предлагани на този сайт, могат да бъдат прехвърлени към някоя от нашите свързани дружества в бъдеще или като част от групово преструктуриране или по друг начин. Поради това можем да прехвърлим вашата лична информация на всяко свързано дружество, което в бъдеще ще притежава или експлоатира този сайт или услугите, достъпни на този сайт, но тази компания ще използва вашата лична информация в съответствие с тази политика за поверителност по всяко време.

Събиране на нелична информация

Ние може автоматично да събираме не-лична информация за вас, като например вида на интернет браузърите, които използвате или уебсайта, от който сте свързани с нашия сайт. Също така може да обобщим данните, които сте предоставили на сайта (например възрастта ви и градът, в който живеете). Не можете да бъдете идентифицирани от тази информация и тя се използва само за да ни помогне да предоставяме ефективна услуга на този уебсайт. От време на време можем да предоставяме на трети страни тези нелични или обобщени данни за използване във връзка с този сайт.

Използването на "бисквитки"

Може да съхраняваме известна информация (обикновено позната като "бисквитка") на вашия компютър, когато разглеждате сайта ни. Ние можем да четем тези "бисквитки" за информация, когато посещавате нашия уебсайт. Видът информация, която събираме в резултат на приемането от вас на "бисквитки", е специфичен за вашия компютър и включва IP адреса, датата и часа, когато компютърът е посетил уебсайта, какви части от уебсайта ни бяха разгледани и дали исканите уеб страници са доставени успешно. Тази информация е анонимна; тя представлява по-скоро компютъра, а не човек.

Използваме информацията от "бисквитките", за да подобрим познанията ни за използването на нашия уебсайт и да дадем възможност да установим дали сайтът работи на оптимално ниво. Това ни позволява да подобрим нашите уеб предложения и да ви предложим едно приятно и иновативно онлайн изживяване.

Можете да изтриете или блокирате тази информация, като промените настройките на компютъра си (моля, направете справка в екрани или ръководства за помощ). Ако изтриете или блокирате тази информация, може да не успеете да използвате някои от функциите на сайта.

Електронна поща, [Обратна връзка] и Устройства за форуми

Ако по всяко време този сайт предлага електронна поща, [обратна връзка] или форум, можем да съберем информацията, която разкривате. Такава информация ще бъде използвана в съответствие с тази политика за поверителност.

Поддържане на записите ви точни

Стремим се да поддържаме нашата информация възможно най-точна. Ако искате да прегледате или промените данните, които сте ни предоставили, моля свържете се с нас, както е посочено по-долу.

Сигурност на вашите лични данни

Внедрихме технология и политики с цел защита на личните ви данни от неразрешен достъп и неправилна употреба и ще актуализираме тези мерки, когато е налице нова технология.

Използване на личната ви информация, предоставена на други уебсайтове

Не можем да отговаряме за политиките и практиките за поверителност на други уебсайтове, дори ако:

 • сте посетили уебсайта на трета страна, използвайки връзки от нашия уебсайт; или
 • Вие сте се свързали с нашия сайт от уеб сайт на трета страна.

Препоръчваме да проверите правилата на всеки сайт, който посещавате, и да се свържете със собственика или оператора на такива уеб сайтове, ако имате някакви загриженост или въпроси.

Ще се промени ли тази политика за поверителност?

От време на време можем да правим промени в тези правила за поверителност. Ако направим съществени промени в тази декларация за поверителност и начина, по който използваме вашите лични данни, ще публикуваме тези промени на тази страница и ще направим всичко възможно, за да ви уведомим за всякакви съществени промени. Моля, проверявайте редовно правилата ни за поверителност.

Как може да се свържете с нас?

Ако бихте искали да се свържете с нас относно нашата политика за поверителност, можете да го направите по всяко време, като ни изпратите имейл на contactus@ceva.com

Патентно обозначение и известие

Това публикуване в интернет е предназначено да служи като известие съгласно 35 USC § 287 (a).

Продуктите ADAPTIL могат да бъдат обхванати от един или повече от следните патенти, патентни заявки или патенти за дизайн, както и други съответни чужди патенти. Ceva Animal Health / Ceva Santé Animale не маркира всичките си патенти. Като изброява различни патенти, Ceva Animal Health / Ceva Santé Animale не признава, че други съответни патенти не съществуват. Допълнителни патенти от САЩ и чужбина могат да се прилагат и допълнителни приложими патентни заявки може да са в процес на разглеждане в САЩ и извън САЩ.

Патентованата марка ADAPTIL може да се продава поотделно или като част от друг продукт или устройство, а изброените патенти ще се прилагат и в двата случая.

U.S. патентни номера: US20110077301- USD29/494,658 

Права на автора / Авторско право / Търговски марки и дизайн / Патенти. патентни номера:

Изпращайки снимката на Вашето куче(и всички останали предмети в снимката) на FELIWAY и всеки CEVA канал, вие приемате следното:

Правила и условия:

От време на време CEVA избира публикувано съдържание във Facebook, Twitter, Instagram, YouTube и / или Snapchat, съответстващо на визията и принципите на марката ADAPTIL (напр. текст, публикация в социални медии, изображение или видеоклип).

Съдържанието е избрано за повторно използване на социалните медийни канали на CEVA на Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Snapchat и/или уебсайтовете на CEVA.

Когато се избере Content, Contributor ще бъде осъществено чрез Facebook, Twitter, Instagram, YouTube или Snapchat и поиска съгласието си, че компанията може да го използва на собствените си социални медийни канали в Facebook, Twitter, Instagram, YouTube и Snapchat и уебсайтовете на CEVA. От участника ще бъде поискано да отговори и одобри тези условия.

Ако изпращате снимка на CEVA за участие в конкурс, давате на CEVA разрешение да използвате снимката за марково съдържание.

Всяка снимка, подадена на социалните канали на CEVA и ADAPTIL (Facebook, Twitter, Instagram), може да бъде маркирана от ADAPTIL. Лицето, изпратило снимката, ще бъде кредитирано или в самата снимка, или в копието, придружаващо публикацията.

Вие гарантирате, че Съдържанието е Ваше собствено творение и нищо не се получава от трети страни.

С публикуването на Съдържанието, Сътрудникът предоставя на Компанията и нейните филиали неограничаващо, безвъзмездно, безвъзвратно прехвърляемо, безвъзмездно, неотменимо, вечно право и лиценз без обезщетение за използване, както е описано, Съдържанието на техните Facebook, Twitter, Instagram, YouTube и Snapchat канали и интернет страници на CEVA.

Решението на Дружеството е задължително по всички въпроси, свързани с тази дейност, и кореспонденцията не трябва да се включва.