swe-SE Sverige
valpens SOCIALISERINGSPERIOD

valpens SOCIALISERINGSPERIOD

De fyra första månaderna i valpens liv är avgörande för att hjälpa valpen att förstå och lära sig att navigera i världen där de kommer att leva. Även om du får din valp på tre månader, är det fortfarande viktigt att introducera den lugnt och successivt till nya saker.

Valpens socialisering

För många valpar är det en omtumlande upplevelse att lämna allt det trygga och välkända hos tiken och uppfödaren. Att socialisera sin valp innebär att man skall ge den de verktyg den behöver för att kunna hantera sin vardag och växa upp till en trygg och säker individ. Som ny valpägare kan man vara ivrig att vilja låta valpen uppleva allt på en gång.

Tänk på att det du skall börja med är att skapa en grundtrygghet i valpens nya hemmiljö, samt skapa en relation till valpen genom att få den att börja lystra till sitt namn och börja med enklare kommandon. Först när valpen känner sig hemmastadd kan man så smått börja utforska omvärlden utanför hemmet tillsammans.

När du socialiseringstränar din valp är det viktigare att det är kvalitativa stunder av exempelvis nya situationer, möten med olika människor etc, inte kvantiteten av olika situationer. För att valpen skall kunna lära sig av de nya situationerna är det också viktigt att den känner en slags grundtrygghet tillsammans med dig/er, så att nyheter som presenteras förknippas med positiva känslor.

Under socialiseringsperioden är valpen öppen för nya intryck och det den upplever under denna period är det som sedan präglar hur den vuxna individen kommer att formas. En bra socialisering skall forma valpen till att bli en trygg och vänlig hund, både i sin hemmiljö men även utomhus och i nya situationer.

Adaptil förmedlar en trygghetskänsla till valpen i den viktiga socialiseringsperioden.

I vetenskapliga studier med Adaptil har man sett signifikanta resultat på att valpar med Adaptil Halsband har anpassat sig snabbare till sin nya hemmiljö (mindre gnyende på natten och snabbare rumsrena), samt vid valpträning uppvisat mer fokus och bättre inlärning.

Vad skall jag tänka på när jag socialiserar min valp?

1.

Jobba förebyggande med Adaptil Halsband till din valp under hela socialiseringsperioden. Först ett halsband när du hämtar hem valpen och sedan ytterligare ett för att ge grundtrygghet och fokus under din fortsatta socialiseringsträning.

2.

Även den tuffaste valp kan behöva lite extra trygghetskänsla när man skall möta den nya omvärlden utan vare sig tik eller syskon. Att tänka förebyggande och trygghetsskapande från början i all träning gör att vi lättare kan skapa en både trygg och säker vuxen individ.

3.

Behandla din valp utifrån dess unika personlighet och temperament; och socialiseringsträna utifrån en nivå där valpen inte blir rädd och känner sig stressad, utan där nya upplevelser kommer till att förknippas med positiva känslor.

4.

Ha gärna godsaker med dig, så att upplevelserna kan förstärkas med något gott.

5.

Tvinga aldrig din valp till att göra något. Gå då ifrån det som valpen ville undvika och låt den komma i ett lugnt känsloläge och uppmuntra/belöna först då den visar att den är lugn igen.

6.

Det är bra om du och din valp kan träna på att möta lite olika personer; både gamla som unga.

7.

För att valpen inte skall förknippa nya personer vid dörren med obehag, eller rädsla, kan man att låta gäster etc som kommer på besök, ge valpen en liten godsak när de hälsar på varandra.

8.

Bestraffa aldrig valpen om den blir rädd eller ryggar undan, avled hellre valpen och låt socialiseringsträningen få ta tid och uppmuntra enbart bra beteende. Skyggt beteende och rädsla skall inte ömkas, då man snarare förstärker detta beteende. Bättre att avleda hunden, ignorera rädslan och när den uppvisar det beteende man önskar uppmuntra det med beröm.

9.

När du åker med din valp till veterinären, är det viktigt att sträva efter att både bilresan och veterinärbesöket blir en positiv upplevelse.

10.

Att tillsammans med din valp bygga en god relation med träning som bygger på ömsesidig respekt och ett gott samarbete som kommer att forma en trygg vuxen individ.

Bra tips när jag använder Adaptil halsband?

1.

Vi rekommenderar att man sätter på ett halsband vid den första vaccineringen vid 8 veckors ålder, och att man byter till ett nytt vid den andra vaccineringen, vid 12 veckors ålder. Då har valpen en extra trygghet under hela socialiseringsperioden.

2.

Halsbandet kan endast utsöndra feromoner när det ligger an mot huden och därigenom blir uppvärmt av kroppstemperaturen. Viktigt att därmed dagligen kontrollera att det ligger an mot huden, för optimal effekt. Halsbandet har full effekt efter en timme och sedan effekt i en månad.

3.

När valpen växer är det viktigt att kontrollera så att halsbandet är rätt justerat kring halsen.

4.

Avlägsna halsbandet om valpen/hunden skall bada eller schamponeras och placera det runt halsen igen när pälsen är torr. Det är inga problem att låta halsbandet vara på när du rastar valpen/hunden vid regnväder.