swe-SE Sverige
vetenskapen bakom adaptil

Vetenskapen BAKOM ADAPTIL

Vad är feromoner? Vad är Dog Appeasing Pheromone? Hur fungerar Adaptil och varför är det unikt?

Vad är feromoner?

Feromoner är luftburna kemiska signaler som används i den dagliga kommunikationen mellan däggdjur.

Det mottagande djuret upptäcker budskapet genom att det flemar, lyfter upp läpparna (knappt synligt)och smackar lite med tungan. Ett organ, vomeronasala organet, i gommen, kan då knyta an till dessa doftämnen med hjälp av receptorer och skickar därefter vidare signaler upp till känslohjärnan där djuret nu upplever en omedveten beteendeförändring. Det kan exempelvis vara ett budskap om att detta är någon annans revir, det kan vara ett budskap om att en tik som löper har passerat etc

När budskapet är levererat så behöver inte det djur som har lämnat feromonbudskapet använda tid och energi på att konfronteras med mottagande djur, utan budskapet finns där för att kunna ”läsas av”(att jämföra med ett mail/statusuppdatering för oss människor), när de passerar förbi detta.

Olika feromonbudskap utsöndras från körtlar och hud på olika ställen på djuren, det kan vara budskap om social relation, revirmarkeringsfunktion, sexuella feromoner, maternella appeasing feromoner eller alarmferomoner.

Feromonproducerande områden

1. Ansiktsområdet  2. Tassar  3. Körtlar kring juvret.  4. Området kring analöppning  5. Området kring könsorgan

Feremoner upptäcks med hjälp av ett organ i främre munhålan (vomeronasala organet, VNO) genom att djuret flemar (“flehmen”) och helt enkelt pumpar luften med dessa doftämnen för att de skall knyta an till receptorerna i VNO.

Se videon nedan som visar hur det fungerar:

I VNO aktiveras specifika receptorer, som nu förmedlar ett budskap till känslohjärnan, som medför en snabb beteende förändring. Detta budskap medför en omedveten beteendeförändring, så inget den mottagande individen själv kan styra över. Processen sker på automatik och är inget som kräver en inlärning.

Hur fungerar Adaptil?

Adaptil produkterna innehåller ett feromon som är en syntetisk motsvarighet till det ”appeasing feromon” tiken avger från juverområdet efter valpning. Detta feromon (Dog Appeasing Pheromone, DAP) har stor betydelse för valparnas bindning till tiken och även för utvecklingen av valparnas känslomässiga stabilitet. Med DAP knyter valpen starka emotionella band till tiken. Valpen håller sig i hennes närhet och känner trygghet. Denna tidiga grundtrygghet gör att valpen vågar ge sig ut och både upptäcka och undersöka sin omgivning. Genom att efterlikna tikens feromoner skapar Adaptil produkterna en känsla av naturlig trygghet för såväl valpen som den vuxna hunden.

Professor Patrick Pageat förklarar sina feromonupptäckter och hur han sedan kom till att börja utveckla Adaptil.

Adaptil produkterna kan användas i förebyggande syfte eller i kombination med träning vid redan uppkomna beteendeproblem. Många kliniska studier ligger till grund för att du skall kunna känna dig säker på att dessa produkter fungerar. På ett tillförlitligt sätt.

Är din katt också stressad? Prova Feliway