swe-SE Sverige

Vanliga frågor

Vanliga frågor om Adaptil och feromoner

Vilket feromon finns i Adaptil?

Adaptil produkterna innehåller ett feromon som är en syntetisk motsvarighet till det appeasing feromon, tiken avger från juverområdet efter valpning.

Kan Adaptil påverka mig eller andra djur i hemmet?

Nej, feromoner är artspecifika och påverkar därmed varken dig eller andra djurslag.

Är Adaptil lika effektivt för den vuxna hunden som för valpen?

Studier har visat tydliga resultat på att trygghetsferomonerna har lika stor effekt oavsett ålder på hunden. Generellt skall man ha i åtanke att det är alltid bättre att förebygga än att sedan försöka komma tillrätta med exempelvis ett beteendeproblem.

Kan jag använda Adaptil till valpen?

Ja, det finns ingen åldersgräns för när man kan använda Adaptil. Valpar precis som vuxna hundar uppfattar feromonerna och reagera på samma sätt. Valpen exponeras av samma naturliga feromoner från körtlar kring tikens juverområde, från några dagar efter födseln och fram till den naturliga avvänjningen.

Hur länge skall jag använda Adaptil?

Fråga din veterinär/beteendevetare/hundpsykolog, som säkert kan hjälpa dig med hur länge hon/han anser att du bör använda det. Beroende på vad man använder det för; i förebyggande aspekter under en mer avgränsad tid eller för att avhjälpa ett beteendeproblem, där man behöver arbeta med beteendeterapi kanske under en längre tid.

 

När du använder det till valpen i förebyggande syfte, handlar det främst om den första tiden när du hämtar valpen vid 2 månaders ålder, samt ytterligare en månad för att ge extra trygghet under hela den viktiga socialiseringsperioden.

 

För användning av Adaptil för att avhjälpa beteendeproblem, skall man ha stort tålamod, då detta är problem som ofta har utvecklats under lång tid och för att komma till rätta med detta måste man se produkten som ett hjälpmedel tillsammans med beteendeterapi. För vissa individer kan det ta 1-2 månader för andra längre tid.

För användning i samband med nyår och åska, är det bra att sätta på Adaptil halsband innan smällandet förväntas börja, samt om man använder Adaptil doftavgivare, gärna ett dygn innan smällandet förväntas börja.

Halsbandet har direkt effekt efter en timme och doftavgivaren full effekt efter ett dygn.

För de hundar som redan har blivit skrämda är det vettigt att börja använda produkterna innan hunden blivit uppstressad, så att hunden känner att den med hjälp av den trygga känslan som feromonerna förmedlar, nu lättare kan hantera sina känslor på ett bättre sätt.

Adaptil produkterna går utmärkt att kombinera med läkemedel.

Vid vilka beteendeproblem hjälper inte Adapil?

Om beteendeproblemet inte är stressrelaterat, såsom en överaktiv hund, aggression, brist på träning att göra sina behov utomhus, eller att hunden är uttråkad, kommer inte Adaptil att ha någon effekt.
Det är alltid viktigt att göra en klinisk undersökning hos sin veterinär så sjukdom kan uteslutas.

Kan jag använda Feliway produkter och Adaptil produkter i samma hushåll?

Ja, det går bra. Feromonerna i Feliway och Adaptil är artspeciifika så Feliway fungerar endast för katten och Adaptil  fungerar endast för hunden.

Kan jag använda Adaptil till den gamla hunden?

Gamla hundar som lider av en form av demens, kan bli stressade av att inte plötsligt känna igen sig i hemmiljön. Många gånger även beroende på att både hörsel och syn har blivit nedsatt. Adaptil kan då hjälpa hunden att känna sig tryggare och framförallt komma till ro.
Adaptil kan vara en god hjälp för den gamla hunden i en tidig stadie av demens. I förlängningen är det viktigt att Adaptil betraktas som ett komplement till ev övrig medicinering.

Reklamation– hur gör jag?

Om du är återförsäljare skall du kontakta Ceva på 046- 12 81 00, så går vi igenom hanteringen med dig.

Om du är privatperson, så skall du gå tillbaka med produkten där du har köpt den.

Frågor om ADAPTIL Doftavgivare

Är det säkert att använda Adaptil Doftavgivare?

Ja. Doftavgivaren är tillverkad inom EU av flamsäkra plastmaterial och i enlighet med den internationella IEC (International Electro Technical Commision), samt svensk standard SS-EN60335.

Då doftavgivaren är en teknisk apparat har den en viss beräknad livslängd/hållbarhet vid kontinuerlig användning. Vi rekommenderar att du byter doftavgivare när du har använt den till totalt 6 st refillflaskor.

Varför finns det ny varningstext på förpackningen?

Den nya varningstexten beror på nya EU regler för kemiska ämnen och blandningar, den sk CLP-förordningen, (EG) nr 1272/2008. De nya lagtexterna är framtagna för att belysa alla aspekter av försiktighetsåtgärder för konsumenten.

Var skall jag placera min Adaptil Doftavgivare?

Placera den i det rum som hunden själv gärna tillbringar mest tid. Doftavgivaren har en räckvidd på upp till 70m2. Placera doftavgivaren i ett vägguttag med helt fritt utrymme ovanför och med minst 50 cm fritt utrymme vid vardera sidan av doftavgivaren. Du skall inte koppla in doftavgivaren under/bakom möbler, fönsterbräden, gardiner eller vid sidan av utskjutande föremål, då feromonerna sprids i en fin oljedimma som stiger på en ström av varm luft, vilken skapas av avgivaren. Hindras den uppvärmda luften från att stiga förhindras feromonernas spridning i rummet och eventuella fläckar kan uppstå.

Varför skall jag inte placera doftavgivaren under exempelvis möbler?

Du skall inte koppla in doftavgivaren under/bakom möbler, fönsterbräden, gardiner eller vid sidan av utskjutande föremål, då feromonerna sprids i en fin oljedimma som stiger på en ström av varm luft, vilken skapas av avgivaren. Hindras den uppvärmda luften från att stiga förhindras feromonernas spridning i rummet och eventuella fläckar kan uppstå.
Placera doftavgivaren i ett vägguttag med helt fritt utrymme ovanför och med minst 50 cm fritt utrymme vid vardera sidan av doftavgivaren.

Skall jag ta ut Doftavgivaren på natten?

Nej, doftavgivaren skall vara påslagen dygnet runt. Effekten har dokumenterats i kliniska försök där doftavgivaren kontinuerligt har varit påslagen. Doftavgivaren har full effekt efter ett dygn då den når sin uppvärmningsfas, sedan har den effekt i ca en månad.

Hur länge kan jag använda min Doftavgivare?

Kontrollera din doftavgivare varje månad och byt refillflaska (en refillflaska räcker i ca en månad). Din doftavgivare bör bytas ut när du har använt den med totalt 6 st refillflaskor.

Hur länge räcker en refillflaska?

En refillflaska, 48 ml, räcker i ca 30 dagar.

Hur kan jag kombinera refiller och Doftavgivare

Refillflaskor som passar med den sk kepsmodellen är inte kompatibla med den sk bollmodellen. Detta beror på att de har framställts med olika teknologi, vilket innebär att vätskan uppnår olika temperatur och det krävs därmed mer eller mindre vätska för samma effekt.

Kombination bollmodell avgivare och refillflaska som är avsedd för kepsmodellen. Din refillflaska kommer endast att räcka i ca en vecka istället för en månad. De två modellerna arbetar vid olika temperatur, vilket gör att vätskan försvinner så snabbt.

Kombination kepsmodell avgivare och refillflaska som är avsedd för bollmodellen. Din refillflaska kommer inte att uppnå en temperatur där den sker en diffusion av vätskan (för full effekt) vilket gör att du inte upplever att det händer så mycket med vätskenivån, eller avseende effekt av feromonerna.

Varför sjunker inte vätskenivån i refillflaskan?

Små variationer förekommer beroende på varierande luftcirkulation i rummet.

 

Kontrollera att:

  • veken är hel (veken skall utgå från botten av flaskan till att den kommer i kontakt med den upphettade keramiska plattan).
  • du använder rätt refillflaska till rätt doftavgivare (se ovan)

 

Testa att koppla in avgivaren i ett annat elektriskt uttag. Om problemet kvarstår kontakta oss.

Måste jag byta ut refillflaskan även om refillflaskan inte är helt slut?

Beroende på luftcirkulation och var doftavgivaren sitter räcker innehållet i flaskan olika lång tid, vissa doftavgivare kan vara lite längre än fyra veckor. Kom dock ihåg att flaskan aldrig blir fullständigt tömd därför att veken i flaskan inte kommer åt de sista ml vätska. Därför rekommenderas det att byta refillflaska efter fyra veckor.

Hur lång tid tar det innan jag har full effekt i hemmet?

Adaptil doftavgivare har full effekt efter 24 timmar. Hur lång tid det tar innan man ser effekt på sin hund beror på individen, och anledningen till att man använder Adaptil.

På vissa hundar ser man effekt ganska direkt andra kan det ta en vecka och upp till en månad. Vi rekommenderar att man använder produkten en månad för att kunna utvärdera produkten. Viktigt att påtala att effekt inte alltid behöver vara visuellt tydlig, det kan ibland hos vissa individer vara ganska subtila tecken på att den känner sig tryggare, medan andra individer visar en större visuell förändring.

Kan jag använda Adaptil Doftavgivare samtidigt med att jag har burfåglar eller ett akvarium?

En generell tumregel är att, om fågeln normalt inte reagerar på vanliga doftfria stearinljus, bör det inte uppstå några problem avseende Adaptil Doftavgivare (som innehåller en doftfri paraffinolja). Då, många fåglar har känsliga luftvägar, kan man som en försiktighetsåtgärd, undvika att placera doftavgivaren i samma rum som fågelns bur är placerad.

 

Vi rekommenderar inte att ha akvarium i samma rum som doftavgivaren, då paraffinoljan kan komma att i vattnet. Den innehåller dock inget som skulle kunna vara giftigt för fiskarna.

Kan jag ha en doftavgivare inkopplad om jag är gravid?

Enligt toxikologiska data, är det säkert att använda doftavgivare. Om du är väldigt känslig för dofter bör du undvika att placera den i sovrummet.

Kan jag använda doftavgivare i ett rum med luftkonditionering?

Det går bra så länge doftavgivaren inte sitter i direkt anslutning till luftkonditioneringen, till- eller frånluftsventiler.

Kan jag kombinera Adaptil produkterna med andra produkter med liknande doftavgivare och refillsystem?

Nej, Adaptil produkterna skall endast användas med Cevas produkter och inte kombineras med produkter från andra företag.

Jag har köpt en doftavgivare i ett annat land, eller på nätet och nu passar den inte i mitt elektriska uttag. Vad gör jag?

Adaptil doftavgivare är framtagna för att anpassa varje lands lokala elektriska system. En doftavgivare som är inköpt i USA är inte anpassad till det europeiska systemet, då det skiljer i voltstyrka. Använd aldrig produkterna med en adapter, ur en säkerhetsaspekt.

Kan jag använda doftavgivare om jag brukar ha fönster öppna? Kommer det att påverka effekten?

Det går bra, man skall bara tänka på att om det blir väldigt stort luftdrag kan det resultera i att doftavgivaren inte räcker i en månad utan kommer att vara slut tidigare. Detta då den ökande luftväxlingen gör att vätskan diffunderar snabbare från refillflaskan. Effekten blir inte försämrad, då koncentrationen av feromoner är betydligt högre än vad det skulle varit om de hade avgetts naturligt, men som sagt du kanske kommer att ha effekt av produkten under en kortare tid.

Kan man återvinna refillflaskorna?

De skall pga av ny EU-lagstiftning (CLP), juni 2015, återvinnas som farligt material.
(Doftavgivarenheten som sitter i uttaget skall som tidigare lämnas bland småelektronik)

Frågor om ADAPTIL Halsband

Hur fungerar Adaptil halsbandet?

När halsbandet kommer i kontakt med hundens hud och kroppsvärme kommer feromonerna att kunna avges från halsbandet. Det är därmed viktigt att halsbandet placeras så att det ligger an mot huden.

Hur snabbt börjar Adaptil halsbandet att fungera?

Så snart halsbandet har blivit uppvärmt av hundens kroppsvärme har det effekt och avger sk appeasing feromoner. Var uppmärksam så att halsbandet ständigt ligger an mot halsen, och justera det efter behov (speciellt om du har en växande valp).

 

Det vanligaste anledningen till att man inte ser någon effekt är att det sitter för löst runt halsen och därmed inte blir uppvärmt av hundens kroppsvärme. Sitter halsbandet för löst kommer inte feromonerna att kunna avges från halsbandet.

Hur länge har halsbandet effekt?

Halsbandet skall sitta på kontinuerligt och har effekt i ca 4 veckor.

Kan jag använda Adaptil halsband i kombination med ett annat halsband eller bandanas?

Det är inga problem att använda Adaptil halsband samtidigt med ett annat halsband eller bandana, så länge de inte överlappar varandra. Försäkra dig om att Adaptil halsbandet ligger an mot huden så att det blir uppvärmt av kroppsvärmen. Om Adaptil halsbandet blir övertäckt av annat halsband eller bandana kommer inte feromonerna att kunna avges med full effekt.

Kan jag fästa ett koppel i Adaptil halsbandet?

Nej! Halsbandet är inte framtaget eller designat för att hålla för de påfrestningar det kan innebära.

Om Adaptil halsbandet blir vått när det sitter på hunden, har det fortfarande effekt?

Feromonerna kan inte avges när det är vått, men kommer att börja fungera igen så snart hund och halsband är torr/torrt igen.

 

Tips för olika situationer:

-       Du kan låta halsbandet sitta på om din hund badar i havet eller en sjö. Feromonerna i halsbandet kommer inte att påverkas.

När halsbandet är torrt igen, kommer feromonerna att kunna avges med full effekt. Men om din hund simmar väldigt ofta, och du dessutom måste använda något schampo etc efteråt, är det bättre att ta av halsbandet innan hunden badar. Om du måste ta på och av halsbandet ofta kan det vara en idé att använda en annan beredningsform (spray), då spännet på halsbandet kan få försämrad funktion.

 

-       Du skall ta av halsbandet om din hund badar i en klorerad pool. Kemikalierna i poolen reagerar med feromonerna i halsbandet. Du kan sätta på halsbandet igen så snart du har sköljt ur klorvattnet från din hunds päls och den har blivit torr.

-       Du skall alltid ta av halsbandet innan du schamponerar din hund. Feromonerna påverkas och reagerar med innehållet i rengöringsprodukter. Sätt på halsbandet igen när hunden har blivit torr i pälsen.

Måste Adaptil halsbandet sitta på hela tiden?

Ja för bästa effekt bör det sitta på kontinuerligt i en månad. Beroende på varför man använder Adaptil halsband kan man behöva byta till ett nytt efter en månads användning.

Kan jag använda det stora halsbandet till en mindre hund, och korta ner det? Kommer effekten av feromonerna vara för stor för den lilla hunden?

Absolut, det fungerar att korta ner ett längre halsband. Båda storlekarna på halsbanden har samma feromonkoncentration (5%), så det är inte beroende på  hundens vikt eller storlek. Det lilla halsbandet är dock bättre anpassat för den mindre hunden, då det är både smalare och smidigare.  

Kan jag använda Adaptil halsbandet i några dagar och sedan använda det vid ett senare tillfälle?

Vi rekommenderar att halsbandet används kontinuerligt i en månad för bästa resultat. Ett halsband som du inte har använt i en hel månad kan fortfarande avge feromoner, men vid en väldigt låg koncentration. Därav kan vi ej rekommendera att det vid en återanvändning på hunden kommer att kunna ge full effekt.

För mer tillfällig användning rekommenderar vi istället Adaptil Spray.

Kan andra hundar i ett hushåll påverkas av att en hund använder ett Adaptil halsband?

Andra hundar märker utsöndringen av feromoner från en hund med Adaptil halsband. Hunden med halsbandet kan då bli extra intressant att undersöka och det kan också leda till att utsöndringen av appeasing feromon förändrar de andra hundarnas beteende mot denna hund.

Om du önskar en effekt för mer än en hund i hushållet, kan Adaptil Doftavgivare kanske vara ett annat alternativ.

Hur gör jag när jag skall sätta på ett Adaptil halsband på min hund?

  • Placera ett finger i plastöglan och dra
  • Fäst halsbandet runt halsen på din hund
  • Tänk på att det är viktigt att se till att halsbandet ligger an mot huden, då det ej har effekt om det inte blir uppvärmt av kroppsvärmen-
  • Spänn halsbandet så att du max får plats med enbart 2 fingrar i mellan halsband och hals
  • Kontrollera att halsbandet sitter rätt i spännet (så att det blir fixerat i spännet)
  • Klipp av överflödig längd
  • Tänk på om du har en valp att inte klippa av för mycket då du behöver justera halsbandet runt halsen allt eftersom valpen växer.

Innehåller Adaptil halsband latex?

Nej de gör de inte. Halsbandet består av en mix av syntetiska plastkomponenter, som är vanliga i liknande produkter av plast.

Kan man förvänta sig samma effekt av Adaptil halsband om man har en lång eller korthårig hund?

I studier med Adaptil halsband har man testat produkten på olika hundraser med varierande päls; från korthåriga raser till de väldigt långhåriga hundraserna. Resultaten visade signifikant effekt oberoende vilken päls hunden hade.

Skall Adaptil halsband slängas i plaståtervinning?

Nej, det skall slängas bland restavfall.

Adaptil halsbandet har ändrat utseende. Vad är det som är förändrat?

1.

Baksidan av spännet har nu blivit förbättrat för att inte skava och irritera huden.

2.

Insidan av halsbandet har förbättrats så att halsbandet skall ha en bättre låsmekanism.

3.

Det mindre halsbandet, S-M, har gjorts smalare för att bättre passa valpen och de små hundraserna. S-M halsbandet är nu 10 mm brett, medan det större halsbandet, M-L, är 16 mm brett.

4.

Svart istället för grått.

5.

Precis som det tidigare grå Adaptil halsbandet, skall det nya Adaptil halsbandet sitta an mot huden för att ge full effekt.

Fågor om ADAPTIL Spray

Hur skall jag använda Adaptil Spray?

Spraya Adaptil Spray på bädden, i bilen, i hundburen, på behandlingsbordet hos veterinären, alternativt behandlingsbordet vid trimning. Spraya 8-10 pumpslag, ca 15 minuter innan du introducerar hunden. Effekten varar i ca 4-5 timmar. Spraya åter om du ser en minskad effekt.

 

Det är viktigt att enbart spraya på föremål etc. Spraya aldrig på hunden. Vänta alltid 15 minuter innan du introducerar hunden, så att alkoholdoften hinner avdunsta.

Kan jag använda Adaptil Spray direkt på hunden?

Nej Adaptil Spray skall inte användas direkt på hunden.

Hur lång tid tar det innan jag ser en effekt?

Adaptil Spray har effekt direkt och effekten kvarstår i ca 4-5 timmar.

Hur länge räcker en Adaptil Spray?

En 20 ml flaska räcker till ca 128 pumpslag, medan en 60 ml flaska räcker till ca 400 pumpslag.

Varför står det ny varningstext på förpackningen?

Gällande ny EU lagstiftning juni 2015 måste samtliga produkter som omfattas av denna CLP förordningen märkas med denna nya varningstext och symboler.

Kan jag återvinna Adaptil Spray flaskan?

Ja den nya plastflaskan kan lämnas i plaståtervinningen.

Om jag har börjat använda en Adaptil Spray, hur länge kan jag fortsätta använda den?

På flaskan står det angivet sista hållbarhetsdatum och år.