swe-SE Sverige
what is Adaptil, which Adaptil to use, and how to use it.

vad är ADAPTIL?

vad är ADAPTIL?

Adaptil är enkelt att använda med en produktlinje för varje tillfälle. Från att valpen lämnar sin mamma och syskon, nytt hem och miljö, bilåkning, träning och skrämmande situationer till den gamla hunden.

Vad är Adaptil?

ADAPTIL produkterna innehåller ett feromon som är en syntetisk motsvarighet till det ”appeasing feromon”  tiken avger från juverområdet efter valpning. Detta feromon (Dog Appeasing Pheromone, DAP) har betydelse för valparnas bindning till tiken och för utvecklingen av valparnas känslomässiga stabilitet. Med DAP knyter valpen starka emotionella band till tiken. Valpen håller sig i hennes närhet och känner trygghet. Denna tidiga grundtrygghet gör att valpen vågar ge sig ut och upptäcka och undersöka sin omgivning. Genom att efterlikna tikens feromoner skapar ADAPTIL produkterna en känsla av naturlig trygghet för såväl valpen som den vuxna hunden. ADAPTIL produkterna kan användas i förebyggande syfte eller i kombination med träning vid redan uppkomna beteendeproblem.
 

Så här tas feromonerna upp

Hur du använder Adaptil

Välj rätt produkt till rätt situation

Adaptil Spray

Perfekt att använda om du reser med din hund samt om din hund blir orolig vid bilåkning och veterinärbesök. Spreja dina händer...

Läs mer >

Adaptil Halsband

Adaptil Halsband S/M

Används för att öka hundens trygghetskänsla både inom- och utomhus och har full effekt redan efter en timme. Halsbandet finns...

Läs mer >

Recommended situations to use Adaptil Collar:

Recommended situations to use Adaptil Diffuser:

Adaptil Spray

Perfekt att använda om du reser med din hund samt om din hund blir orolig vid bilåkning och veterinärbesök. Spreja dina händer...

Läs mer >