cze-CZ Česká republika

Slovník

Allorubbing

Jedná se o akt třením, který je namířený na jiného jedince. V sociálním kontextu je allorubbing asymetrické chování a je zde přirozený směr, kdy jeden jedinec je iniciátor chování a druhý jeho příjemce.

Allogrooming

Je činnost směřovaná vůči jinému jedinci. Kočky používají allogrooming jako vzájemné chování, kterým jedinci v jedné skupině potvrzují vztahy. V sociálním kontextu je allogrooming symetrické chování, kde jedinci přispívají k interakci stejným dílem.

Agrese

Všeobecný pojem, který popisuje širokou škálu behaviorálních odpovědí zapojených do emocionálních souvislostí s hrozbou, obranou a útokem.

Anxieta (úzkost)

Fyziologická a behaviorální reakce na nebezpečí, ať už skutečné nebo vnímané.

Flémování

Proces zjišťování a zpracování čichové informace přes vomeronazální orgán.