cze-CZ Česká republika

Pravidla a podmínky

Vítejte na stránkách www.adaptil.com/cz. Tato webová stránka je vlastněna a provozována společností CEVA ANIMAL HEALTH LIMITED, 90 The Broadway, Chesham, Buckinghamshire, HP5 1EG, Velká Británie.

Návštěvníci této stránky jsou vázáni následujícími podmínkami. Prosím přečtěte si je pozorně, předtím něž budete pokračovat. Pro účely těchto podmínek "tato stránka" znamená stránku adaptil.com/cz, která se může napojit na jiné CEVA stránky.

Jiné internetové stránky CEVA mohou obsahovat podmínky, které jsou odlišné od těchto podmínek. Při prohlížení webových stránek si prosím zkontrolujte podmínky každé webové stránky, kterou navštívíte a nepředpokládejte, že se vztahují na všechny stránky CEVA.

Vyloučení odpovědnosti

 • CEVA znamená dále, buď CEVA ANIMAL HEALTH LIMITED nebo její mateřská společnost CEVA SANTE ANIMALE nebo jakákoliv jiná společnost CEVA. Na této webové stránce můžeme někdy použít "CEVA", "my" nebo "nás", když máme na mysli CEVA společnosti obecně nebo tam, kde není účelné identifikovat jakoukoliv konkrétní společnost CEVA.
 • Tato webová stránka může obsahovat odkazy na externí webové stránky. Po otevření takových odkazů se může externí webová stránka zobrazit na celou obrazovku (v takovém případě můžete použít tlačítko Zpět ve vašem prohlížeči pro návrat na tuto webovou stránku) nebo se může v některých případech zobrazit v okně této webové stránky (v takovém případě se můžete vrátit na tuto webovou stránku za použití navigačních tlačítek umístěných v okně prohlížeče). Tam, kde se objeví externí webové stránky v rámci této webové stránky, je to čistě pro ulehčení navigace zpět na tuto stránku a neznamená to žádnou odpovědnost z naší strany pro danou externí stránku, a to i v případě, že je webová stránka vlastněna a provozována jinou společností CEVA. Tyto odkazy jsou poskytovány pro pomoc při nalezení relevantních a pro vás zajímavých webových stránek, služeb a/nebo produktů, a to rychle a snadno. Je vaší povinností rozhodnout se, zda jsou všechny služby a/nebo produkty dostupné prostřednictvím některé z těchto webových stránek a splňují vaše účely. CEVA neodpovídá za vlastníky nebo provozovatele těchto webových stránek nebo za zboží a služby, které poskytují nebo za obsah jejich webových stránek a nevstupuje do jakýchkoliv podmínek, záruk nebo jiných povinností nebo zastoupení ve vztahu k žádné z nich nebo přijmout jakoukoliv odpovědnost k žádné z nich (včetně jakékoliv odpovědnosti vyplývající z jakéhokoliv tvrzení, že obsah libovolné webové stránky, na které tato webová stránka obsahuje odkaz, porušuje práva duševního vlastnictví jakékoliv třetí strany).
 • Veškeré informace nebo poradenství poskytované jako součást této webové stránky jsou míněny jako obecné a neměli byste se na ně spoléhat ve spojení s jakýmkoliv rozhodnutím, které učiníte. CEVA se snaží zajistit, aby veškeré informace poskytované jako součást této webové stránky byly správné v době jejich uveřejnění na webových stránkách, ale neručí za přesnost takové informace. CEVA neručí za jakýkoliv úkon, který učiníte na základě spolehnutí se na takovou informaci nebo radu nebo za žádnou ztrátu nebo škodu, kterou utrpíte jako výsledek, že učiníte takový úkon.
 • CEVA si vyhrazuje právo kontrolovat veškeré informace přenášené nebo obdržené prostřednictvím jakéhokoliv Fóra. CEVA, na základě vlastního uvážení a bez předchozího upozornění, může kdykoliv přezkoumat, odstranit nebo jinak blokovat jakýkoliv zobrazený materiál.
 • Pokud by vám některá část této stránky nabídla možnost k připojení nebo čtení z fóra, buďte si prosím vědomi, že jakákoliv zobrazená komunikace představuje pohled jednotlivce, který zveřejnil takovou informaci a nelze na ni pohlížet jako na pohled CEVA. CEVA nenese žádnou odpovědnost za cokoliv zveřejněné na fóru jakýmkoliv uživatelem fóra a vy nesmíte používat fórum pro zveřejnění, nahrání, nebo jinak přenášet informace nebo obrázky, které jsou urážlivé, porušují soukromí nebo jsou jinak protizákonné.

Pravidla a Podmínky

 • Tato webová stránka obsahuje materiál zahrnující text, fotografie a jiná vyobrazení nebo zvuky, který je chráněn autorským právem a/nebo jiným právem duševního vlastnictví. Veškerá autorská práva a jiná práva duševního vlastnictví v tomto materiálu jsou buď vlastnictvím CEVA, nebo jsou licencovány od vlastníka(ů) takových práv tak, že může použít tento materiál jako součást této webové stránky.
 • Tato webová stránka rovněž obsahuje ochranné známky, včetně ochranné známky "ADAPTIL". Všechny ochranné známky obsažené na této webové stránce patří CEVA nebo jsou licencovány od vlastníka(ů) ochranných známek pro použití na této webové stránce.

Můžete:

 • nahlížet do jakékoliv části webové stránky, to neplatí pokud je vyžadováno heslo;
 • vytisknout jednu kopii jakékoli nebo všech stránek pro vaše vlastní použití.

Nemůžete:

 • kopírovat (ať vytisknutím na papír, uložením na disk, stažením nebo jiným způsobem), rozšiřovat (včetně šíření kopií), vysílat, měnit nebo jakkoliv manipulovat nebo jinak použít jakýkoliv materiál obsažený na webové stránce, kromě jak bylo zmíněno výše v "Můžete". Tato omezení se vztahují na všechen nebo jen část materiálu obsaženého na webových stránkách;
 • odstranit autorská práva, ochranné známky nebo jiná oznámení duševního vlastnictví obsažená v původním materiálu, z kterého byl jakýkoliv materiál zkopírován nebo vytisknut z této webové stránky;
 • odkaz na tuto webovou stránku;
bez našeho výslovného písemného souhlasu.

Pokud si přejete poskytnout hypertextový nebo jiný odkaz na tuto webovou stránku, obraťte se na editora webových stránek (contactus@ceva.com ) s podrobnostmi k:

 • URL(y) webové stránky(ek), ze kterých se navrhujete propojit s touto webovou stránkou
 • URL(y) webové stránky(ek) na této webové stránce, na kterou se žádáte připojit

 a my posoudíme váš požadavek. Je na našem rozhodnutí, jestli váš požadavek schválíme a není to naše povinnost.

Změna Pravidel a Podmínek
 • CEVA může změnit pravidla a podmínky i vyloučení odpovědnosti zmíněná výše z času na čas. Prohlížením této webové stránky udělujete souhlas k současným pravidlům a podmínkám i k vyloučení odpovědnosti a měli byste si je zkontrolovat pokaždé, když navštívíte stránku.
Změny/Provozování Webové stránky
 • CEVA může změnit formát a obsah této webové stránky kdykoliv.
 • CEVA může pozastavit činnost této webové stránky pro podporu nebo údržbu, za účelem aktualizace obsahu nebo pro jakýkoliv jiný důvod.
 • CEVA si vyhrazuje právo ukončit přístup k této webové stránce kdykoliv a bez upozornění.
Ochrana osobních údajů
 • Osobní údaje poskytnuté CEVA přes tuto webovou stránku budou použity pouze v souladu s našimi zásadami pro ochranu osobních údajů. Před pokračováním si je pozorně přečtěte. Poskytnutím svých osobních údajů nám dáváte souhlas k jejich použití podle našich zásad pro ochranu osobních údajů.
Postup při řešení stížnosti
 • Máte-li dotaz nebo stížnost ohledně této webové stránky, obraťte se prosím na editora adaptil.com na adrese: contactus@ceva.com
Pravomoc
 • Tato pravidla a podmínky se řídí a musí být vykládána v souladu s anglickým právem a v případě jakéhokoliv sporu, který vznikl v souvislosti s těmito pravidly a podmínkami, nebo veškeré spory vzniklé ve vztahu k webové stránce, vzniklé ze smlouvy nebo z deliktu nebo jiným způsobem, anglické soudu budou mít nevýhradní soudní pravomoc ohledně takových sporů.
Zásady ochrany osobních údajů

Respektujeme soukromí každého, kdo navštíví tuto stránku. Prosím přečtěte si pečlivě naše Zásady ochrany osobních údajů, abyste pochopili, jak nabýváme a používáme osobní údaje, které nám poskytnete.

Poskytnutím vašich osobních údajů udělujete souhlas k ustanovením uvedeným v těchto zásadách.

Co tyto zásady ochrany osobních údajů zahrnují?

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na použití vaší osobní informace, která se shromažďuje prostřednictvím nebo ve spojení s touto stránkou. Pro účely těchto zásad "tato stránka" znamená stránku adaptil.com, která odkazuje na jiné webové stránky CEVA.

Jiné webové stránky CEVA můžou obsahovat zásady ochrany osobních údajů, které jsou odlišné od těchto zásad ochrany osobních údajů. Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují k stránkám adaptil.com. Během prohlížení webových stránek CEVA si prosím zkontrolujte zásady ochrany osobních údajů pro každou webovou stránku, kterou navštívíte a nepředpokládejte, že tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na všechny webové stránky CEVA.

Kdo je odpovědný za osobní údaje shromážděné na této stránce?

CEVA spravuje osobní údaje shromážděné na této stránce.

Zvláštní Upozornění - pokud je vám méně než 13 let

Pokud je vám méně než 13 let, tak nám prosím neposílejte žádné osobní informace (například vaše jméno, adresu a e-mail). Pokud je vám méně než 13 let a chcete se nás na něco zeptat nebo chcete použít tuto stránku způsobem, který vyžaduje poskytnutí osobních údajů, prosím požádejte svého rodiče nebo opatrovníka, aby to udělal za vás.

Shromažďování a použití informací

Můžeme shromažďovat a používat informace (včetně jména, adresy, telefonního čísla a e-mailu) s cílem:

 • odpovídat na vaše dotazy nebo žádosti,
 • procesní příkazy nebo vaše žádosti,
 • spravovat nebo jinak plnit naše závazky ve vztahu k jakékoliv dohodě, kterou máte s námi,
 • předvídat a řešit problémy se zbožím nebo službami, které vám poskytujeme,
 • vytvářet produkty nebo služby, které splňují vaše požadavky.

V rámci služeb, které vám poskytujeme prostřednictvím této stránky, informace, které nám poskytnete mohou být přenášeny do zemí mimo Evropský hospodářský prostor ("EHP"). Například k tomu může dojít, pokud je některý z našich serverů umístěn v zemi mimo EHP nebo je jeden z našich poskytovatelů služeb umístěn v zemi mimo EHP. Tyto země nemusí mít podobné zákony pro ochranu osobních údajů jako má EHP. Pokud budeme přenášet vaše informace tímto způsobem mimo EHP, podnikneme kroky a zajistíme, aby byla chráněna vaše práva na ochranu osobních údajů. Navíc, pokud využijete našich služeb během pobytu mimo EHP, mohou být vaše informace přenášeny mimo EHP, abyste mohl tyto služby využívat.

S výjimkou jak je uvedeno výše v našich zásadách ochrany osobních údajů, nezveřejníme žádné osobní informace bez vašeho povolení, pokud k tomu nebudeme ze zákona povinni (například, pokud to bude vyžadováno v soudním procesu nebo jako prevence podvodu nebo jiného zločinu) nebo pokud se domníváme, že takový úkon je nezbytný k ochraně/ nebo hájení si svých práv, majetku nebo osobní bezpečnosti a práv našich uživatelů/zákazníků atd.

Poskytování dalších informací a sdílení informací

Čas od času bychom rádi použili vaše osobní údaje i pro jiné účely, než bylo zmíněno výše. Jsme přesvědčení, že toto dodatečné použití bude pro vás přínosem. Nicméně chápeme, že si nemusíte přát, abychom použili vaše údaje tímto způsobem. Nebudeme používat vaše osobní údaje pro účely popsané výše, pokud neudělíte souhlas k použití vašich údajů tímto způsobem při předložení informací nebo později a nejsou následně vyloučeny. Navíc, pokud se kdykoliv rozhodnete, abychom přestali používat vaše osobní údaje pro některé nebo všechny účely popsané níže, dejte nám prosím vědět. Zastavíme použití vašich údajů při nejbližší rozumné příležitosti.

Čas od času můžeme použít informace, které nám poskytneme pro:

 • průzkum trhu a sledování údajů o prodeji
 • informování o našich produktech a službách, ohledně kterých vás můžeme telefonicky kontaktovat
 • poskytnutí údajů CEVA pobočkám a společnostem, které mohou sídlit mimo EHP, aby vám zaslaly informace, které vás zajímají.

Použití vašich údajů pobočkami

Tyto stránky a služby nabízené na této stránce se mohou v budoucnu přenést do jedné z našich poboček, buď jako součást restrukturalizace skupiny nebo jinak. Můžeme tedy přenést vaše osobní údaje do jakékoliv pobočky, která může v budoucnu vlastnit nebo provozovat tuto stránku, ale taková společnost použije vaše osobní údaje v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů v každém případě.

Sbírání ne-osobních informací

Můžeme automaticky shromažďovat ne-osobní informace o vás, jako který webový prohlížeč používáte nebo webové stránky, které vás odkázaly na naše stránky. Rovněž můžeme použít detaily, které jste vložili na naše stránky (například váš věk a město, ve kterém bydlíte). Pomocí této informace nemůžete být identifikován, použijeme je jenom ke zkvalitnění poskytování služeb na této stránce. Čas od času můžeme poskytnout třetím osobám tyto ne-osobní informace nebo použitá data pro použití ve spojení s touto stránkou.

Používání cookies

Můžeme uchovat některé informace (obecně známé jako "cookie") na vašem počítači, když prohlížíte tuto stránku. Jsme schopni číst tyto cookies pro informační účely, když znovu navštívíte naši stránku. Typ informací, které sbíráme jako výsledek vámi přijatých cookie je závislý na vašem PC a obsahuje IP adresu, datum a čas, kdy PC navštívilo stránku, jakou část stránky jste prohlíželi a zda zadání na webovou stránku byla úspěšně doručena. Tato informace je anonymní; reprezentuje spíše počítač než konkrétní osobu.

Využíváme informace cookie pro vylepšení naší znalosti při používání naší webové stránky a umožní nám určit, jestli stránka funguje na optimální úrovni. To nám umožní vylepšit nabídku naší webové stránky a umožní vám to lepší zážitek a inovativní zkušenost.

Můžete vymazat nebo blokovat tuto informaci změnou nastavení vašeho počítače (viz. vaše okna s pomocí nebo manuály). V případě výmazu nebo blokování této informace nebudete moci využít některé funkce této stránky.

E-mail, [Zpětná vazba] a vybavení fóra

Pokaždé, když tato stránka nabídne jakýkoliv e-mail, [zpětná vazba] nebo výbavu fóra, můžeme sbírat informace, které poskytnete. Tyto informace budou použity v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů.

Vedení přesných záznamů

Usilujeme o uchování co nejpřesnějších informací o vás na naší stránce. Pokud chcete změnit nebo zkontrolovat vámi poskytnuté informace, prosím kontaktujte nás tak, jak je uvedeno níže.

Bezpečnost vašich osobních údajů

Zavedli jsme technologii a zásady s cílem ochránit vaše soukromí před neoprávněným přístupem a nevhodným použitím a budeme aktualizovat tato opatření hned, jak se nové technologie stanou přístupnými, podle potřeby.

Použití vašich osobních údajů předložených na jiné webové stránky

Nemůžeme být odpovědní za zásady ochrany osobních údajů a praxi jiných webových stránek, i když:

 • jste vstoupili na webové stránky třetích stran za použití odkazů z naší webové stránky; nebo
 • jste propojili naše webové stránky se stránkou třetí strany.

Doporučujeme zkontrolovat si zásady každé stránky, kterou navštívíte a kontaktujte vlastníka nebo provozovatele takové stránky, pokud máte nějaké problémy nebo otázky.

Budou se měnit zásady ochrany osobních údajů?

Čas od času můžeme změnit tyto zásady ochrany osobních údajů. Budeme-li provádět jakékoliv zásadní změny zásad ochrany osobních údajů a to způsobem, při kterém použijeme vaše osobní údaje, zveřejníme tyto změny na tuto stránku a uděláme vše pro to, abychom vás upozornili na jakékoliv zásadní změny. Zkontrolujte si prosím pravidelně naše zásady ochrany osobních údajů.

Jak nás můžete kontaktovat?

Pokud nás budete chtít kontaktovat ohledně našich zásad ochrany osobních údajů, můžete tak učinit prostřednictvím e-mailu na contactus@ceva.com

Patentové označení a Oznámení

Toto internetové zveřejnění slouží jako oznámení podle 35 USC § 287(a).

Adaptil® produkty mohou pokrývat jeden nebo více z následujících patentů, použití nebo design patentů, jako i odpovídající cizokrajné patenty. Ceva Animal Health/Ceva Santé Animale neoznačí všechny své patenty. Vyčtením různých patentů na tomto místě Ceva Animal Health/Ceva Santé Animale nepřiznává, že by jiné patenty neexistovaly. Další americké a cizokrajné patenty můžou být použity a další použitelné návrhy patentů můžou čekat na schválení v U.S. a mimo U.S.

Patentovaný Adaptil® se může prodávat samostatně nebo jako část jiného produktu nebo zařízení a uvedené patenty mohou být použity v obou případech.

 

U.S. čísla patentů:  US20110077301- USD29/494,658