cze-CZ Česká republika
Adaptil a psí uklidňující feromon

ADAPTIL a psí uklidňující feromony 

Co jsou feromony? Co je psí uklidňující feromon? Jak Adaptil účinkuje a proč je jedinečný?

CO JSOU FEROMONY

Feromony jsou chemické signály, které využívají zvířata pro komunikaci mezi sebou navzájem. Jsou-li uvolněny jedním jedincem, jsou feromony detekovány dalším jedincem stejného druhu, a ovlivňují jeho chování. Feremony jsou druhově specifické, tj. vnímají je pouze zvířata stejného druhu pes-pes, kočka-kočka, atd.

Zpráva, kterou feromony nesou, je určena pro ostatní jedince, ale i pro jedince, který je vylučuje, jako připomínka.

Feromony (odlišné od hormonů) jsou vylučovány různými orgány, jsou spojeny s různými funkcemi, jako sociální vztahy, značení teritoria, sexuální nebo poplašné feromony. 

Diagram částí těla produkujících feromony.

1. Obličejová oblast.  2. Tlapky.  3. Oblast mléčné žlázy.  4. Perianální oblast.  5. Urogenitální oblast

Feromony jsou detekovány speciálním orgánem umístěným v patře (vomeronazální orgán, VNO) specifickým vdechováním vzduchu (tzv. "flemování"), čímž se feromony dostávají ze vzduchu do VNO.

Video výše vysvětluje, jak se feromony dostávají do VNO a působí na mozek psa. 

Ve VNO aktivují receptory, přenášející informace do emocionální části mozku a vyvolávají rapidní fyziologické a i behaviorální změny. Tyto změny nastávají podvědomě, bez možné kontroly cílového zvířete. Proces je automatický a nevyžaduje žádné naučení.

Jaký feromon obsahuje Adaptil?

Adaptil je syntetická kopie psího uklidňujícího feromonu (D.A.P.), který uvolňuje fena z mléčné žlázy několik dnů po porodu a slouží na posílení vztahu feny s její potomstvem. Feromon poskytuje štěňatům pocit bezpečí, když objevují svět a jsou vystaveny mnoha výzvám.

Ve videu výše profesor Patrick Pageat vysvětluje, jak vznikla myšlenka vyrobit Adaptil.

Adaptil prokazatelně poskytuje pocit bezpečí štěňatům i dospělým psům, pomáhá jím cítit se sebejistě, když jsou vystaveny novým zážitkům, cizímu prostředí a stresovým situacím.

Adaptil vyloučený do prostředí psa napodobuje přírodní uklidňující feromon jako signál bezpečí. V důsledku toho pomáhá omezit poruchy chování vyvolané stresem.

Adaptil pochází z analýzy mnoha vzorek přirozeného sekretu psů různého pohlaví, plemena a pohlavního statusu (kastrovaný, nekastrovaný...).

Adaptil je dokonalá kopie sekretu, který je běžný u všech psů. Jeho účinky byly testovány v mnoha klinických studiích.

Je vaše kočka taky ve stresu? Vyzkoušejte Feliway