dut-BE België (NL)

Veel gestelde vragen

Algemene vragen over Adaptil® en Feromonen

Welk feromoon zit in ADAPTIL®?

Het feromoon dat wordt vrijgegeven in ADAPTIL® is identiek aan het zogenaamde Dog Appeasing Pheromone (D.A.P) ofwel het kalmerende hondenferomoon dat wordt uitgescheiden door een moederhond vanaf 3 tot 5 dagen na de geboorte van haar puppy’s om ze gerust te stellen.

Heeft ADAPTIL® effect op mensen of andere dieren in mijn huis?

Nee. Aangezien feromonen “soortspecifiek” zijn, zal het hondenferomoon ADAPTIL® alleen effect hebben op honden en niet op mensen of andere huisdieren.

Is ADAPTIL® net zo effectief bij volwassen honden als bij puppy’s?

Onderzoek heeft aangetoond dat de geruststellende eigenschappen van het kalmerende hondenferomoon (D.A.P.) nog steeds effectief zijn bij volwassenheid. 

Kan ik ADAPTIL® gebruiken bij een jonge puppy?

Ja. Er is geen minimumleeftijd voor het gebruik van ADAPTIL ®. Puppy’s zijn in staat feromonen waar te nemen in hun omgeving en daarop te reageren. Puppy’s worden al vanaf kort na de geboorte op natuurlijke wijze blootgesteld aan het kalmerende hondenferomoon. 

Hoe lang moet ik ADAPTIL® gebruiken?

Uw dierenarts kan een geschikte behandeltijd aanraden, afhankelijk van de aard van het gedragsprobleem en andere mogelijke oplossingen. Als uw hond gedragstherapie krijgt, kan uw dierenarts of gedragstherapeut de duur van het gebruik specifiek aanpassen aan de behoeften van uw hond.

Als ADAPTIL® wordt gebruikt om een puppy te helpen ontspannen tijdens de socialisatieperiode, dan wordt aanbevolen om het vanaf de leeftijd van 2 maanden te gebruiken, gedurende 2 á 3 achtereenvolgende maanden.

Wat betreft andere toepassingen kan het enige tijd duren voordat u verbetering ziet, afhankelijk van de aard en de ernst van het probleem. Sommige honden kunnen een lange-termijn-programma voor gedragstherapie nodig hebben.

Wanneer het wordt gebruikt voor de behandeling van verlatings-gerelateerde problemen, in combinatie met medicijnen en een programma voor gedragsaanpassing, dan is de aanbevolen gebruiksduur gewoonlijk 3 tot 6 maanden, plus minstens 1 maand na stabilisatie.

Ook voor sommige indicaties of situaties die vaak voorkomen (bijv. onweer, vuurwerk) wordt regelmatig gebruik van ADAPTIL® aanbevolen (bijvoorbeeld tijdens ieder onweersseizoen of elke vuurwerkavond) en zou er, waar mogelijk, op geanticipeerd moeten worden.

Ga naar www.Adaptil.com om de minimale aanbevolen gebruiksduur te bekijken. 

Welk type gedragsprobleem kan niet verholpen worden met ADAPTIL®?

Als het ongewenste gedrag niet stressgerelateerd is, zal ADAPTIL® geen effect hebben. Sommige probleemgedragingen, zoals over-enthousiasme of hyperactiviteit, kunnen veroorzaakt worden door gebrek aan goede training. Sommige signalen kunnen ook ontstaan door een niet-stimulerende omgeving.

ADAPTIL® moet nooit gebruikt worden in geval van agressie jegens mensen of andere honden (ook als sommige agressieve reacties voortkomen uit angst). In elk geval wordt sterk aangeraden om een gedragskundige te consulteren.

Uitwerpselen in huis kan het resultaat zijn van stress, maar dit kan ook komen door gebrek aan zindelijkheidstraining, of een teken zijn van een aandoening aan de urinewegen.

Het is altijd van belang dat u eerst een dierenarts raadpleegt om mogelijke medische problemen uit te sluiten die kunnen leiden tot ongewenst gedrag.

Kan ik Feliway® en ADAPTIL® tegelijkertijd in hetzelfde huishouden gebruiken?

Ja, de feromonen in elk product zijn “soortspecifiek”; het gezichtsferomoon van katten (Feliway®) en het geruststellende kattenferomoon (Feliway® MultiCat) zullen alleen effect hebben op katten en het kalmerende hondenferomoon (ADAPTIL®) zal alleen effect hebben op honden.

Kan ik ADAPTIL® gebruiken voor mijn oudere hond die tekenen van veroudering begint te vertonen (cognitieve disfunctie)?

Oudere honden die lijden aan cognitieve disfunctie kunnen het moeilijker vinden om met de normale uitdagingen van het leven om te gaan, vooral als hun gezichtsvermogen en/of gehoor ook is aangetast. In deze gevallen, kunnen honden inderdaad baat hebben bij ADAPTIL®. Dit feromoonproduct, wat tegelijk gebruikt kan worden met alle andere medicatietypes, kan helpen om te gaan met de stress en de veranderde slaap/waak-cycli die worden geassocieerd met het verlies van cognitief vermogen.

Men gelooft dat ADAPTIL® vooral nuttig is tijdens de vroege fase van de behandeling van cognitieve disfunctie, terwijl men wacht tot de medicinale behandeling effect heeft.

Echter, ADAPTIL® zal niet het onderliggende probleem behandelen en moet alleen gebruikt worden in combinatie met traditionele behandelingen en niet als een alternatief.

Using ADAPTIL Diffusers

Why are there new warnings on the new diffuser boxes?

The new warnings are linked to new rules for electrical devices which have been devised to ensure safer use of such devices by consumers. However, Ceva pheromone products have a good safety record and consumers have been using them for almost 20 years.

Where should I plug in ADAPTIL ® Diffuser?

You should plug ADAPTIL® Diffuser in the room where the dogs spend most of their time. A diffuser covers an area up to 70m² (750 sq ft), but must not be covered, placed behind a door or underneath furniture. More than one diffuser may be required in large or multi-floor homes.

Why should I not plug in ADAPTIL® Diffuser under furniture?

The oily vapour (carrying the pheromone) will rise in a column of warm air above the device. If this rising air is blocked (e.g. under a shelf, table, furniture) the oil may re-condense and leave a visible mark. Circulation of pheromone will be impaired and the efficacy of the product cannot be guaranteed.

Should I unplug Adaptil® Diffuser at night? (or “switch off the diffuser at night”, for countries which have a control button on the socket)

No - the diffuser should be left on continuously throughout day and night. Frequent unplugging will prevent the diffuser from working properly. Efficacy was demonstrated in clinical trials with non-interrupted use of the diffuser allowing the dog to constantly perceive the pheromone’s signal. 

How long do the Diffuser last?

The diffuser should be checked monthly and replaced every six months to ensure optimum effect. 

How long do the Adaptil® refills last?

New ADAPTIL® Diffusers can be used with either 30-day (24 mL), or 60-day (48 mL) refills. The 60-day refills have been added to the product range for more convenience for the owners (refills need to be replaced only after 2 months) and improved compliance (pets will better benefit from the pheromone effect).

Why are the new 30-day refills smaller?

New refill size bottle is smaller, but the modified patented diffuser technology has been designed to guarantee the same constant release of pheromone in the air throughout the whole 30-day period. Respectively, the new 60-day refills constantly diffuse the same amount of pheromone from Day 0 to Day 60.

Will the new refills work and show the same efficacy if plugged with the previous diffusers?

The new diffusers use a modified technology and work at a lower temperature. Therefore, the new refills are not compatible with the previous diffusers. Length of diffusion is absolutely not guaranteed if a new element (refill or diffuser) is used with a previous element.

What happens if you use a former refill with the new diffuser?

Due to the difference in the heating element (lower temperature), the diffusion process will be significantly slower and 

What happens if you use a new refill with a former round diffuser?

The difference in the heating element (higher temperature with the former round diffuser) will lead to a significantly quicker evaporation of the product. In this situation the refill will not provide the full 30 days of pheromone support

Why isn’t the level of liquid in my ADAPTIL® diffuser going down?

The diffusion of the liquid from the ADAPTIL® Diffuser is a very slow process. In normal conditions of use, it can be very difficult to see any change of levels in the device over the first week of use. Slight variations will also occur depending on air turnover.

To make sure your Diffuser is working properly, check that:

 • the wick is not broken
 • the device is turned on all the time (sometimes an electrical outlet is controlled by a wall switch)

Also, make sure you are not using a previous Adaptil® refill with a new diffuser

Finally, try the device in a different electrical socket.

Do I need to change the diffuser refill even though the liquid has not completely run out?

Adaptil® Diffusers are available with 30-day refills (24 mL) and 60-day refills (48 mL). Some 30-day refills may run for a little longer than 4 weeks due to differences in location, air turnover, etc so you may get slightly more than 4 weeks. Same with the 60-day refills they may last slightly longer depending on air flow in the area. But remember that the device will never empty completely as the last few milliliters of liquid are not sufficiently in contact with the wick to allow the diffusion process. It is therefore recommended to replace the refill after 4 weeks or 8 weeks respectively, with or without a small amount of liquid remaining in the refill.

How long does it take for the diffuser to spread ADAPTIL® throughout the area?

We recommend allowing several hours (ideally 24 hours) for the diffuser to be fully functional and ensure the optimum diffusion rate. This allows the wick to become fully impregnated and for ADAPTIL®to be released into the room. However, for stressful events that can be anticipated, it’s recommended to plug in the ADAPTIL® diffuser 2-3 days before the event.

How long should it take to see an effect on my dog with the ADPTIL® Diffuser?

The ADAPTIL® Diffuser will be fully functioning within 24 hours of plugging in. The effect on the dog will depend on the nature, extent and duration of the problem for which ADAPTIL® is used.

Some dogs and/or some indications will show signs of improvement in less than a week (as proven in clinical trials), whereas some will require one month to exhibit visible improvement. In any case, we advise continued use of ADAPTIL® for at least one month before assessing its effectiveness. Finally, the effectiveness of ADAPTIL® also depends on good implementation of environmental and behavioral modifications in conjunction with the pheromone use (please see recommended form and duration of use table on the pack insert) and setting proper expectations for the pet owner.  

Can I plug an ADAPTIL® diffuser in a room where there are caged birds?

Some caged birds are known to have sensitive respiratory systems (in particular Psittacines: parrots, budgerigar, etc.). Therefore, as a precaution, we recommend plugging in the diffuser in a different room.

Can I plug an ADAPTIL® diffuser in a room where there is an aquarium?

As with any in-home diffuser, we recommend using the diffuser in a room that does not have an aquarium. If the dog spends most of his time in the room with the aquarium, we recommend using an outlet as far from the aquarium as possible. This is only as a precaution to avoid oily, diffused active ingredients settling on the surface of the water. The components themselves are not classified as toxic for the environment.

I’m pregnant. Can I use an ADAPTIL® diffuser? Should I stop using it?

You may continue using your diffuser. According to the toxicological data on the components of our products, no particular risk is expected following inhalation of the pheromone products when used as recommended. Particularly with pregnant women, the available toxicological data on laboratory animal species show that neither a teratogenic nor fetotoxic effect has been associated with the use of an ADAPTIL® diffuser.  

However, as a precaution for sensitive people, it is not recommended to plug ADAPTIL® diffuser in a non-ventilated room where people spend most of their time, and in particular not in bedrooms.

Can I use the pheromone diffuser simultaneously with an air-conditioner?

An ADAPTIL® diffuser can be used in a house (or a vet clinic) where there is an air-conditioner, provided that it is plugged away from the air-conditioner, vents, cold air returns, or exhaust fan.

What is the surface area covered by an ADAPTIL® diffuser (in particular for a multi-level house)?

One diffuser covers up to 70 m2 (750 sq. ft). The recommendation is to plug the diffuser in the room where the dog will spend most of its time. However, in a multi-level house, only one diffuser located in a specific area of the home may not be enough to provide the desired effects on dogs, particularly in rooms that are too distant from the diffuser or located on another level. Therefore, for a multi-level house, it may be more appropriate to use one diffuser per level for best results or another option would be to use an Adaptil® Collar.

Do the Adaptil® refills fit other plug-in diffuser systems?

No. The Adaptil® refills should never be used with another plug-in device nor the Adaptil® plug-in with a different kind of refill. This is clearly stated on the box of the products.

I bought a diffuser in another country, or online, and it doesn’t match with the local sockets of my country. What can I do?

Adaptil® Diffusers come with plugs that fit with the local electric systems of the country they have been bought from. Conversely, a US diffuser cannot be used in a European country, due to the voltage difference. They should never be used with an adapter or a voltage converter as it may lead to serious safety issues.

Please check before use that your diffuser has the appropriate plug to be used in your country.

How can I tell if my Adaptil® Diffuser is turned on or working?

When the diffuser is plugged into an outlet, the LED on the top of the device emits an orange light, indicating it is working properly.

Is the diffuser head warm to the touch when plugged in?

The new Ceva diffusers use a heating element that operates at a lower temperature than the previous diffuser.  The top of the new diffuser does get warm to the touch, but it is a noticeably lower temperature than the previous one. 

Can I use the diffuser while leaving the windows open, in particular in the summer? Will that affect the efficacy?

Usage with open windows and doors may result in diffusion at a faster rate. The product may not last the full expected 30 or 60 days (depending on the refill). In such a case, a different diffuser location should be considered within the house, targeting the area where the dog spends most of its time.

Are the new Adaptil® refills recyclable?

Yes. The new Ceva refills are made of recyclable plastic material (PET).

Using ADAPTIL Collar

How does the ADAPTIL® Collar work?

When the ADAPTIL® Collar comes in contact with the dog’s skin, the dog’s body temperature warms the collar and promotes the diffusion of the pheromone into the local environment. As a result, the ADAPTIL® Collar should be placed snuggly on the dog’s neck to ensure proper contact.

How quickly does the collar start to diffuse once on a dog?

The ADAPTIL® Collar begins diffusing the pheromone immediately upon being fitted to your dog. Be sure to adjust the collar properly, and check regularly to ensure a proper fit (in particular with growing puppies).

The most common reason ADAPTIL® Collar users see a decrease in efficacy is that the collar is too loose and is not being warmed enough by the dog’s body heat.

How long will the collar be effective?

ADAPTIL® Collar will be effective for up to 4 weeks. After this time, according to your veterinarian’s recommendation, you may need to renew the collar.

Can I use ADAPTIL® Collar together with other collars or bandanas?

While other collars will not impair the effectiveness of ADAPTIL® Collar, it is important to ensure that the ADAPTIL® Collar remains in close contact with the skin and is not covered by the other collar or bandana. If the ADAPTIL® Collar is covered or is not in continuous contact with the dog’s skin, the release of the pheromone may be compromised and the positive effect on your dog reduced.

Is ADAPTIL® collar a quick-release design?

No. However, in case of significant tension applied to the collar, the buckle would not hold and the collar would fall off. This is the reason why a lead should never be fixed to the Adaptil® collar.

What if my dog gets wet while wearing the collar (swim, bath, shampoo)? Is it still effective?

The Adaptil® Collar will not work whilst wet, but the collar efficacy will not be affected and returns immediately once the dog and the collar are dry.

However there are different situations:

 • If your dog swims in a lake or in the ocean this will not effect the collar’s pheromone content.

As soon as the collar dries, the pheromone can diffuse again. However, for dogs that swim regularly and have to be rinsed or washed afterwards, it’s better to remove the ADAPTIL® collar if some soap is used when washing the dog. Please note however that removing the collar frequently may weaken the collar’s buckle. In this case, using another form of ADAPTIL® (diffuser or spray) may be more appropriate for convenience and efficacy.

 • If your dog swims in a swimming pool, the chlorinated chemicals from the pool will react with

the ADAPTIL® pheromone ingredient. It’s recommended to remove the ADAPTIL® collar from your dog before swimming in a chlorinated pool.

 • If you shampoo your dog (or at the groomer), it’s recommended removing the collar before

washing your dog as the cleaning detergent will remove the pheromones from the collar’s surface. Replace the collar once your dog is dry.

Does my dog have to wear the ADAPTIL® Collar all the time for it to be effective?

Once your dog is wearing a collar, he should continue to wear it for the full 30 days for the best efficacy. Some conditions may require a longer period of usage, and collar replacement after 30 days.

Can I use a large ADAPTIL collar on my small dog and cut it down to size? Will it be too strong?

You can resize the collar to fit your smaller dog. The large collar contains the same concentration of pheromone as the small collar (5% pheromone) but is just sized differently in regards to its length and width. However, note that the small/medium Adaptil® Collar is more convenient for small breed puppies and adult dogs, as it is thinner in width.

Can I use the ADAPTIL® Collar intermittently, or only when needed?

It is advised to leave the collar around the dog’s neck at all times for one month once opened. Your dog will benefit by constantly being exposed to the pheromone. If you remove the collar, the pheromone will still be released but at a lower rate (even when kept at a low temperature (i.e. in the refrigerator) and the efficiency of the collar may be affected (it is impossible to quantify how long the collar will remain effective). The 4 week efficacy cannot be ascertained.

In addition, for best results, the ADAPTIL® collar should be worn continuously (as proven by clinical trials).

There are other forms of ADAPTIL® which are more suitable for intermittent use such as the ADAPTIL® Spray.

Will other dogs in the house be affected by an ADAPTIL® collar, if it is worn by only one dog?

When the pheromone is diffused in the immediate vicinity of the dog wearing the ADAPTIL®Collar, other dogs without behavior problems may detect the pheromone from the collar worn by the treated dog and display some interest and modified behavior towards this dog.

Because of the beneficial effects of the appeasing pheromone on dogs with and without behavior problems, it may be helpful for all dogs in the household to wear an ADAPTIL®collar at the same time.

Alternatively, the ADAPTIL® Diffuser may be a good solution for multi-dog households.

How do I fit an ADAPTIL® collar?

 • Place a finger in the plastic loop situated in the inside of the collar close to the buckle
 • Using this loop pull the thin plastic to uncoil the collar
 • Fasten the collar
 • Place over our dogs head to tie loosely around the neck
 • Tighten the collar to fit snugly with your dog’s skin
 • You should be able to place no more than 2 fingers between collar and dog’s skin
 • Ensure the collar is fixed inside the buckle
 • Cut off the excess portion of the collar

Note regarding puppies: as the puppy grows, it’s important to regularly adjust the fit of the collar.

Is there some latex in Adaptil collar?

No, there is no latex in our collar. The Adaptil® plastic matrix is made of a mixture of synthetic plastic components, similar to most of plastic collars made for dogs.

Does the efficiency of ADAPTIL® collar diffusion change if I have a short- versus long-haired dog?

ADAPTIL® Collar diffusion has been assessed in a study on 70 dogs. No significant difference on pheromone diffusion has been observed between different dog hair lengths (long, medium, short). The main issue is ensuring the collar is fitted appropriately to the dog.

Is the plastic recyclable for the collar?

No. Adaptil® Collar should be thrown away in the normal rubbish.

Using ADAPTIL Spray

Hoe ADAPTIL® Spray gebruiken?

Spray 8 tot 10 keer ADAPTIL® 15 minuten vooraleer men de hond in de behandelende omgeving zet (dekentje, auto, mand, bench, tafel voor medisch onderzoek of verzorging, of bij het hondenkapsalon enz.). Werkzaamheid houdt ongeveer 4 tot 5 uur aan, alhoewel elk dier anders reageert.

Breng opnieuw aan na deze tijd of bij een zichtbaar verminderd effect.

ADAPTIL® Spray kan rechtstreeks worden aangebracht op dekentjes, mandjes, benches of in de auto maar breng aan in afwezigheid van de hond (zeker in de bench of andere kleine afgesloten ruimte)

ADAPTIL® Spray mag niet aangebracht worden op het dier zelf of in de nabijheid van de kop.

Wanneer kan ik de ADAPTIL® Spray gebruiken?

ADAPTIL® Spray helpt pups en volwassen honden in situaties die hen bezorgd of terughoudend maken:

 • bij reizen, dierenarts bezoek, hondensalon
 • of na uitdagende situaties (adoptie, verhuizen, nieuw gezinslid, kennel, alleen blijven, vuurwerk, onweer, training) , in combinatie met ADAPTIL® Verdamper, ADAPTIL®  Halsband voor een optimaal resultaat

ADAPTIL® Spray kan ook gebruikt worden onder begeleiding van een dierenarts of gedragsspecialist te samen met gedragstherapie voor het onder controle houden van gedragsproblemen zoals scheidingsangst, gevoeligheid voor geluid, enz..

ADAPTIL® Spray is niet aanbevolen bij hyperactiviteit en agressie.

Kan Adaptil® Spray rechtstreeks op de hond aangebracht worden?

Nee, Adaptil® mag nooit rechtstreeks op de hond aangebracht worden.

Hoe lang duurt het eer ik een effect zie bij de hond? Hoe lang blijft het effect?

Adaptil® Spray is bewezen om bijna  onmiddellijk effect te hebben, dat ongeveer 4 tot 5 uur aanhoudt. . Breng opnieuw aan afhankelijk van de situatie waarvoor het gebruikt is.

Denk eraan vooraleer de hond in de behandelde omgeving te plaatsen het oppervlak 15 minuten te laten drogen om zo de alcohol te laten verdampen.

Hoe vaak kan ik de spray gebruiken?

Elke 20 mL flacon geeft ongeveer  16 toepassingen  (8 sprays / toepassing), afhankelijk van de indicatie

Elke 60 mL flacon geeft ongeveer 50 toepassingen (8 sprays / toepassng), afhankelijk van de indicatie

Waarom zijn er nieuwe waarschuwingen op de sprayverpakkingen?

Deze waarschuwingen zijn verbonden met nieuwe verplichte Regulatory Standaarden, die om de veiligheid van de consument te garanderen een gedetailleerde  beschrijving van de mogelijke risico's vereisen. 

Ondanks dat Ceva feromonen producten een goede reputatie hebben op gebied van veiligheid en consumenten deze al meer 20 jaar gebruiken.

Is de Adaptil® spray flacon recycleerbaar?

Ja. de nieuwe Ceva feromonen sprays zijn gemaakt van recycleerbaar plastiek materiaal.